Aanleg fietspaden

In december vonden infoavonden plaats over de nieuwe fietspaden tussen de dorpskernen Vertrijk-Willebringen en Opvelp-Honsem-Meldert, in het kader van de ruilverkaveling Willebringen. Het openbaar onderzoek liep tot 5 januari. Het gaat om fietspaden langs de Hoegaardsesteenweg in Opvelp, de Melderstraat in Honsem en de Kerselaarstraat in Meldert. In 2019 volgt de verbinding tussen Hoxem en Kumtich. Het detail van de fietspaden tussen Meldert en Opvelp: greppel en kantstrook worden opgebroken en vervangen door gescheiden fietspaden in beton van 1,75 meter aan weerszijden. De bestaande rijweg wordt versmald tot een breedte van vijf meter. (HCH)