Wijziging verkeerssituatie door nieuwe sanerings- en wegenwerken op Blue Gate

Een simulatiebeeld van Blue Gate Antwerp
Blue Gate Antwerp Een simulatiebeeld van Blue Gate Antwerp
Op 1 juni starten er op het bedrijventerrein Blue Gate in Hoboken nieuwe sanerings- en wegenwerken. Men saneert dan de Leiegracht aan de Hobokense Polder, breidt de fietsostrade uit en legt nieuwe weginfrastructuur aan. 

Vanaf 1 juni begint een volgende fase in de herontwikkeling van de voormalige site Petroleum Zuid. De sanering van de Leiegracht verloopt in verschillende fasen. Men start ter hoogte van de Benzineweg en werkt dan verder langs de Naftaweg en de Schroeilaan. Na deze saneringswerken komt er op het kruispunt van de Naftaweg en de Lakweg eind 2020 een nieuwe ingang tot de Hobokense Polder. De Naftaweg verdwijnt definitief. Als het grootste deel van de saneringswerken achter de rug zijn, wordt er een nieuw voetpad en fietsostrade langs de Leiegracht aangelegd.

Gewijzigde verkeerssituatie

Tijdens de saneringswerken aan de Leiegracht zijn delen van de Hobokense Polder tijdelijk niet toegankelijk. De huidige ingang op het kruispunt met de Naftaweg en de Metaalweg wordt tijdens de werken afgesloten. De Naftaweg verdwijnt, maar wordt tijdelijk ook voor voetgangers en fietsers afgesloten. Die worden omgeleid via de Olieweg en de d’Herbouvillekaai. De Lakweg is enkel nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Er is een omleiding via de Olieweg en de d’Herbouvillekaai. Een stuk van de d’Herbouvillekaai is definitief afgesloten en is enkel nog toegankelijk via de Russel Ohlstraat.

Voor de sanering van de Leiegracht start men ter hoogte van de Benzineweg.
Google Maps Voor de sanering van de Leiegracht start men ter hoogte van de Benzineweg.
Het begin van het fietspad aan de petroleumlaan.
Google Maps Het begin van het fietspad aan de petroleumlaan.