Wie helpt mee archeologische vondsten Nieuwkerke schoon te maken?

"Dit is een unieke kans om eens deel uit te maken van een archeologisch project.”
RV "Dit is een unieke kans om eens deel uit te maken van een archeologisch project.”
De gemeente Heuvelland is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen archeologische vondsten te reinigen. Het gaat om resten die archeologen vorig jaar in Nieuwkerke aan de oppervlakte brachten bij het opgraven van een Romeinse villa. “Het is een unieke kans om eens deel uit te maken van een dergelijk project.”

In 2019 kwam naar aanleiding van grondwerken in Nieuwkerke een grote Romeinse site aan het licht. Wellicht gaat het om een Romeinse villa en zijn voorlopers. Tijdens de archeologische opgraving werden er heel wat vondsten gedaan. Naast aardewerken voorraadpotten, eetwaar en kookpotten, haalden de archeologen bouwmaterialen zoals Romeinse dakpannen en voorwerpen uit metaal en glas uit de grond.

“De Gemeente Heuvelland doet daarom een warme oproep naar vrijwilligers om in februari en maart mee te helpen deze vondsten te reinigen zodat verder onderzoek mogelijk is”, aldus schepen Wieland De Meyer. “Het is een unieke kans om deze vondsten mee te helpen wassen en als eerste de zichtbare resultaten te zien te krijgen.”

Kemmelberg

Alles vindt plaats onder begeleiding van een archeoloog van CO7 in het erfgoeddepot Depotyze langs de Zonnebeekseweg in Ieper.

“Op termijn is het de bedoeling dat deze vondsten gebruikt worden in het bezoekerscentrum in Kemmel, bij tijdelijke tentoonstellingen of bij de uitbouw van een actieve werking in Heuvelland rond de rijke geschiedenis die onze gemeente heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de prehistorische vondsten of aan de Keltische aanwezigheid op de Kemmelberg”, zegt de schepen.

Geschiedenis leren kennen 

“Het is een unieke kans om eens deel uit te maken van een dergelijk project en zo de geschiedenis van onze streek nog beter te leren kennen”, zegt Raymond Six. “Ik ben al decennialang geïnteresseerd in de geschiedenis van onze streek en Nieuwkerke in het bijzonder. Dit project is een prachtige mogelijkheid om ook zelf aan de slag te gaan met een groep vrijwilligers. Ik hoop alvast op een grote interesse vanuit Nieuwkerke en omgeving.”

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken? Neem contact op met de gemeente Heuvelland en vul alvast je beschikbare data in via https://doodle.com/poll/damir3pi2ta7gcqw.

Meewerken kan op 17 verschillende data in februari en maart, telkens van 10 uur tot 16 uur. Per dag kunnen een 6-tal vrijwilligers aan de slag. Indien nodig kan de gemeente vervoer voorzien.

Het gaat om schoonmaken van resten die werden gevonden bij de opgraving van een Romeinse villa in Nieuwkerke.
RV Het gaat om schoonmaken van resten die werden gevonden bij de opgraving van een Romeinse villa in Nieuwkerke.