Voorrangsregels wijzigen in dorp

Het ontmoetingscentrum wordt verbouwd. Dus namen de inwoners plaats in de kerk voor de infovergadering.
Foto Flamand Het ontmoetingscentrum wordt verbouwd. Dus namen de inwoners plaats in de kerk voor de infovergadering.
De vernieuwing van de doortocht van Wijtschate zal een aanzienlijke wijziging van de voorrangsregels met zich meebrengen. Dat bleek op een druk bijgewoonde infovergadering in... de kerk.

De grootschalige werken van Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de dorpskern gaan begin volgend jaar van start. In een eerste fase worden de rioleringen vernieuwd en komt er in de Ieperstraat een nieuw zuiveringsstation. "Delen van de Ieperstraat, het Sint-Medardusplein, de Vierstraat en de Wijtschatestraat zullen opengelegd worden", aldus burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). "Daarna is het de bedoeling dat Aquafin en het AWV samen gaan werken voor een heraanleg van de Ieperstraat, de Staanijzerstraat, de zuidkant van het Sint-Medardusplein en de Houthemstraat. In de schoolomgeving komt een verkeersplateau en ook de poortjes op de rijbaan in de Ieperstraat worden verplaatst. Bedoeling is dat die verder van de dorpskern verwijderd staan, zodat het verkeer al sneller moet afremmen alvorens het die dorpskern bereikt."

Asverschuiving

De grootste wijziging wordt ongetwijfeld de aanpassing van de voorrangsregels in de hoofdstraten. "Na de heraanleg worden de Staanijzerstraat, de Hospicestraat en de Ieperstraat voorrangswegen", klinkt het. "Langs de Ieperstraat komt ook een asverschuiving om het verkeer verder te vertragen."


Een timing voor deze werken is er nog niet. "Het was en is de bedoeling om de fases op elkaar te laten aansluiten, om de hinder zoveel mogelijk te beperken."


De bewoners waren alvast te spreken over de verkeersremmende maatregelen. De kerk zat overigens aardig vol. "In OC De Klaverhille zijn verbouwingen bezig en dus moesten we op zoek naar een andere locatie waar je zo'n grote groep kan ontvangen", aldus nog Lewyllie. "De kerk bleek ideaal, onder meer ook omdat er een projectiescherm is. We willen het gebouw dan ook zo breed mogelijk gebruiken." (BLI)