Landelijke wegen worden verbeterd

De gemeenteraad keurde unaniem verbeteringswerken aan enkele landelijke wegen goed. Volgende straten worden aangepakt: een deel van de Blauwpoortstraat, Langebunderstraat en de Scherpenbergweg. Het gaat in totaal over een afstand van 2,5 kilometer. De kostprijs is geraamd op 300.000 euro. Voor de Langebunderstraat zal worden gewacht tot de wegenwerken in Wijtschate verder gevorderd zijn. Nu wordt de Langebunderstraat als omleidingsweg gebruikt. (DBEW)