Infonamiddag voor mantelzorgers

In het OC De Galoye in Loker vindt er op maandag 20 november een infonamiddag voor mantelzorgers plaats. Een mantelzorger is iemand die zorg verleent aan een persoon uit zijn of haar eigen omgeving. Hij doet dat niet vanuit een hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk. Het Sociaal Huis organiseert samen met verschillende mutualiteiten en mantelzorgverenigingen een tweede gratis infonamiddag voor mantelzorgers over wegwijs in de thuiszorg. Inschrijven kan voor 15 november bij de dienst sociale zaken, Sociaal Huis Wijtschate op 057/45.04.87 of via mail naar socialezaken@heuvelland.be. (CMW)