Heuvelland wil ontmoetingscentrum en tekenacademie onderbrengen in kerk van Kemmel

De herbestemmingsplannen voor de kerk Kemmel worden donderdag besproken met de bevolking tijdens een inspraakmoment.
Henk Deleu De herbestemmingsplannen voor de kerk Kemmel worden donderdag besproken met de bevolking tijdens een inspraakmoment.
Het gemeentebestuur van Heuvelland wil OC De Gaper en de tekenacademie van Kemmel in parochiekerk Sint-Laurentius in Kemmel onderbrengen. “Maar verder ligt er nog niets vast”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), die donderdagavond een inspraakmoment heeft georganiseerd voor de bewoners.

De gemeente liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de parochiekerk Sint-Laurentius in Kemmel. “Waar er zes jaar geleden nog wekelijks een mis plaatsvond in alle acht de kerken, is dat nu nog maar het geval in drie kerken”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “In de kerk van Kemmel vinden alleen nog begrafenissen plaats.”

Ontwijding

In samenspraak met de kerkfabriek, de parochie en de gemeente werden er de voorbije jaren heel wat initiatieven georganiseerd in de kerk. “Kunsttentoonstellingen, lezingen, recepties en vooral de box waarin tentoonstellingen van het bezoekerscentrum gebracht werden, gaven de aanzet naar een ander gebruik van de kerk”, zegt de schepen. “Nu geven we het startschot voor een nog groter project. Ontmoetingscentrum De Gaper is afgeleefd. Ook de tekenacademie in Kemmel zit in een verouderd gebouw. Daarom willen we het OC en de tekenacademie verhuizen naar de kerk. We zouden dat dan kunnen combineren met een projectieruimte en atelierruimte voor het bezoekerscentrum, dat sinds 2017 in de pastorie zit. De kerk zou zo weer het centrum worden van ontmoetingen in het dorp, maar dan niet meer in een religieuze betekenis. Tegelijkertijd met het inspraakproces zullen de kerkfabriek, de parochie en het bisdom het proces naar ontwijding voeren.”

Schepen Wieland De Meyer licht de haalbaarheidsstudie toe.
Christophe Maertens Schepen Wieland De Meyer licht de haalbaarheidsstudie toe.

Haalbaarheidsstudie

Hoe die herbestemming er zal uitzien, staat nog niet vast. “In 2017-2018 was de kerk van Kemmel een van de kerken waarvoor samen met de Vlaamse overheid een haalbaarheidsstudie werd gemaakt. Die studie moest uitzoeken in hoeverre die plannen realistisch zijn. Er werden vier opties uitgewerkt.” De studie werd donderdagavond aan het publiek voorgesteld. “Nu gaan we een werkgroep samenstellen die samen met het gemeentebestuur een programma van eisen zal opmaken, vergelijkbare OC’s en kerken zal bezoeken en na de zomer een wedstrijd zal uitschrijven om een architect te selecteren. We starten met een wit blad, het enige wat vast ligt, zijn de functies die we er willen in onder brengen.”

In de haalbaarheidsstudie staat een raming van de kosten en die zouden neerkomen op 2.870.000 euro. Mogelijke omgevingswerken, waarbij het kerkplein zou worden heraangelegd, worden geraamd op 465.467 euro.

Geschiedenis

De parochiekerk Sint-Laurentius werd in 1925 weer opgebouwd nadat de kerk in 1918 aan flarden werd geschoten. Tijdens de oorlog was Kemmel een strategisch punt. Bij de slag om de Kemmelberg werd heel het dorp vernield. Van de kerk bleef niet meer over dan vier muren en de toren. De Brusselse architect Alexis Dumont maakte in 1922 het plan voor een nieuwe kerk. Die vertoont niet veel overeenkomsten met de oorspronkelijke kerk. De aannemer legde op 3 april 1924 de eerste steen en op 29 juni 1925 wijdde pastoor Pieter Serruys het gebouw in. In 1932 werden de klokken en een uurwerk aangebracht en daarmee had Kemmel opnieuw een volwaardige kerk. De Sint-Laurentiuskerk is niet beschermd als monument, maar is wel opgenomen in het inventaris van bouwkundig erfgoed.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.