Gemeentebestuur organiseert inspraakmomenten

In Heuvelland worden er inspraakmomenten met de bevolking georganiseerd. "Inspraak is één van de speerpunten van ons bestuur", aldus het gemeentebestuur.

"In 2013 organiseerden we infoavonden rond de financiën en in 2015 waren er algemene inspraakavonden. Op groot verzoek organiseren we dit najaar opnieuw zo'n debatten. We kijken even achterom, maar blikken ook samen vooruit met alle geïnteresseerde inwoners. Waar staan we en waar willen we naartoe?" Er zullen nu twee infomomenten plaatsvinden. Het eerste staat gepland op dinsdag 14 november om 20u in OC De Walvis in Wulvergem. Het tweede moment valt op maandag 20 november in OC Utendoale in Westouter. Op het programma staan verschillende onderwerpen: de huidige toestand van Heuvelland, de realisaties per domein en waar moet de gemeente in de volgende jaren werk van maken? (CMW)