Gemeente Heuvelland wil windmolens plaatsen en inwoners laten meeprofiteren van voordelen

“We hebben  éérst alle zones geschrapt waar plaatsing niet wenselijk of haalbaar is. Dat is onder andere in de nabijheid van bewoning, van beschermd landschap, van natuurgebied, van vogelrichtlijngebieden en van hoogspanningslijnen. “
Henk Deleu “We hebben éérst alle zones geschrapt waar plaatsing niet wenselijk of haalbaar is. Dat is onder andere in de nabijheid van bewoning, van beschermd landschap, van natuurgebied, van vogelrichtlijngebieden en van hoogspanningslijnen. “
De gemeente Heuvelland speelt met het idee om windmolens te plaatsen op haar grondgebied. Er wordt onderzocht op welke locaties de turbines kunnen komen. “We willen de windmolens plaatsen met goedkeuring van de inwoners. Ook zij profiteren mee van de financiële voordelen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Met de regelmaat van de klok krijgt het gemeentebestuur van Heuvelland een aanvraag van particulieren en landbouwers om kleine en middelgrote windmolens te plaatsen. In 2013 was er een voorstel van enkele industriële spelers om in Nieuwkerke windmolens te plaatsen. “Zowel omwonenden als het gemeentebestuur werden toen met de rug tegen de muur gezet en dat willen we vermijden”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Ook voor de kleinere projecten houden we de boot af. Om het rendement van één grote windmolen te halen, zouden er trouwens 300 tot 500 middelgrote windmolens nodig zijn. Dat zou een vloek in het landschap zijn.”

Openheid

Op de gemeenteraad zei schepen Wieland De Meyer dat hij op eigen initiatief een onderzoek begon om een coöperatief project van de grond te krijgen. “Uiteraard gebeurt alles in samenspraak met mijn collega’s. Het is een politiek project dat zich nog in embryonale fase bevindt, maar in het kader van onze visie op openheid en inspraak, maken wij dit idee openbaar.”

Schepen Wieland De Meyer roept alle politieke partijen in de gemeente op om van het windmolendossier een project te maken over de partijgrenzen heen.
Christophe Maertens Schepen Wieland De Meyer roept alle politieke partijen in de gemeente op om van het windmolendossier een project te maken over de partijgrenzen heen.

Coöperatieve aanpak

Het coöperatief project moet ervoor zorgen dat de doelstellingen voor de CO²-uitstoot worden behaald, maar ook dat de inwoners er niet alleen de lasten, maar ook de lusten van krijgen. “Heuvellanders moeten ook van de financiële voordelen kunnen profiteren. We zien dat de coöperatieve aanpak in bijvoorbeeld Eeklo heel goed werkt. Als de bewoners aanvoelen dat een deel van de windmolen ook van hén is, dan staan de bewoners er veel vaker positief tegenover.”

Vier locaties

Er is sprake van vier mogelijke locaties voor een windmolen. Op de gemeenteraad vroeg CD&V-raadslid Bernard Heens waar die locaties dan wel zouden zijn. “Een geschikte plaats zoeken is nooit een evidente zaak. Om de mogelijke locaties te selecteren hebben we de kaart van Heuvelland genomen en we zijn omgekeerd tewerk gegaan. Dit wil zeggen dat we éérst alle zones geschrapt hebben waar plaatsing niet wenselijk of haalbaar is. Dat is onder andere in de nabijheid van bewoning, van beschermd landschap, van natuurgebied, van vogelrichtlijngebieden en van hoogspanningslijnen. Als je die zones schrapt, schieten er nog heel wat mogelijke locaties over om windmolens te plaatsen. Momenteel ben ik dus al die locaties aan het screenen en hou daarover verkennende gesprekken met mogelijke projectpartners. Dit zijn onder andere coöperatieven, investeerders, inwoners, grondeigenaars, vergunningverleners en collega-besturen. Er ligt nog niets vast.”

Over partijgrenzen 

“Ik hoop dat het resultaat van het voorbereidende werk zal leiden tot een mogelijk project. Het is mijn bedoeling om dit begin volgend jaar in alle openheid met iedereen te bespreken.” Eenmaal dat rond is, kan aan eventueel volgende fases worden begonnen:  het vastleggen van definitieve percelen, info-en inspraakvergaderingen organiseren en een werkgroep samenstellen. Volgens de schepen blijkt uit de inspraakmomenten die er zijn geweest, dat een overgrote meerderheid van de inwoners beseft dat ook Heuvelland een bijdrage moet leveren voor het klimaat. Op de gemeenteraad riep Wieland De Meyer de andere partijen op om van dit dossier een project te maken over de partijgrenzen heen. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.