Dorpskern krijgt eindelijk facelift

NA TIEN JAAR STARTEN IN 2016 VERNIEUWINGSWERKEN

De Ieperstraat wordt volgend jaar als eerste heraangelegd.
Foto's Flamand De Ieperstraat wordt volgend jaar als eerste heraangelegd.
De dorpskern van Wijtschate krijgt eindelijk een facelift. Halfweg 2016 starten ingrijpende vernieuwingswerken die drie jaar zullen duren. "Er is al tien jaar sprake van dit dossier. Nu is het zover", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Stragier (Gemeentebelangen).

Omdat Aquafin in het centrum van Wijtschate een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt voor 300 woningen, komt het dossier van de dorpskernvernieuwing nu ook in een stroomversnelling. Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Heuvelland bundelen de krachten. De werken zullen 8,15 miljoen kosten, waarvan 1,3 miljoen ten laste van de gemeentebestuur.


"Het is dus hoog tijd dat we aan de slag gaan, vooral om de verkeersveiligheid te verhogen", zegt de schepen. "Het wegdek in de Ieperstraat moet hersteld worden, net als de trottoirs en de goten in het centrum. De procedure voor de werken heeft langer dan verwacht aangesleept. Omdat er verschillende partners zijn, verliep dat complexer."


De aanbesteding van de werken gebeurt begin 2016. "Halfweg volgend jaar willen we de werken starten. Die zullen 500 werkdagen duren", zegt de schepen. "De werken zullen gefaseerd verlopen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De werken worden aangevat in de Ieperstraat. Daarna komen ook de Hospicestraat, Medardusplein Noord, de Vierstraat, de Wijtschatestraat, een tweede deel van de Ieperstraat en de Staanijzerstraat aan bod."

Schepen Hilde Stragier
Eric Flamand Schepen Hilde Stragier

Ieperstraat vernieuwd

Tijdens de werken krijgen 300 woningen een gescheiden rioleringsstelsel. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van die werken gebruik om de gewestweg Ieperstraat te vernieuwen. "De voorrang wordt gewijzigd in de straat, wat het soms te snelle verkeer in de Ieperstraat moet afremmen. Het verkeer uit het centrum van het dorp krijgt voorrang aan het kruispunt met de Hospicestraat. Wie uit Ieper of Mesen het dorp binnenrijdt, moet stoppen. Met nieuwe fietspaden, asverschuivingen op de weg en duidelijk afgebakende parkeerstroken zal het verkeer in de drukke straat ook vertraagd worden. Ook de schoolomgeving wordt veiliger gemaakt. De openbare straatverlichting wordt ook vernieuwd", verduidelijkt de schepen. Omdat we al heel lang bezig met dit dossier, hebben we via een werkgroep veel zaken kunnen overleggen met de inwoners. Zodra we de aannemer hebben aangesteld, organiseren we een nieuwe bewonersvergadering."

Bushaltes vallen weg

De bushaltes 'Staanijzer' en 'Bunker' vallen weg na de werken. Ze worden vervangen door één nieuwe halte in het centrum. Die bevindt zich op enkele meters van de twee oude bushaltes waardoor de overlast voor de reizigers beperkt zou moeten blijven.