Diamanten huwelijk voor Roger en Jacqueline

Foto Eric Flamand

Roger Stroo en Jacqueline Standaert vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze huwden op 30 oktober 1957 in Wijtschate. Ze zijn wel getrouwd in Wijtschate, maar waren afkomstig uit Knokke en Oostkerke. Ze kwamen in Wijtschate terecht omdat Jacqueline bij haar meter kwam wonen om daar een handje toe te steken. Na hun huwelijk kwam Roger zich ook hier vestigen, in de hoeve Hollandse Schuur, een van de vier vermaarde boerderijen in West-Vlaanderen.Ze waren meer dan dertig jaar actief op het gemengde landbouwbedrijf. Roger was ook lid van 'De Drietand', vooral om er de belangen van de landbouwers te verdedigen.


Als kerkmeester in Wijtschate zorgde Roger nauwgezet voor de financiën.Tijdens de voorafgaande eucharistieviering kregen ze daarom een oorkonde van de paus overhandigd.


Jacqueline van haar kant zorgde, naast haar vele taken op de boerderij, voor de opvoeding van hun twee kinderen, Dorine en Erwin.Ondertussen werd de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.Door het gemeentebestuur werden de jubelarissen op passende wijze in de bloemetjes gezet.


(EFW)