Integratie gemeente en OCMW nog niet voor morgen

Het komt dan toch niet meteen tot een integratie van gemeentediensten en OCMW, zo bleek dinsdagavond tijdens een bitsige gemeenteraad. De discussie over dit punt - en over de aanstelling van een financieel beheerder voor de gemeente - alleen al duurde bijna anderhalf uur. Sonja Claes (CD&V) merkte vanuit de oppositie op dat de samenwerking gemeente-OCMW vanaf 1 januari 2019 verplicht is. "Bovendien zal het kostenplaatje vanaf 2019 met twee financieel beheerders 2 miljoen extra bedragen, gezien over een ganse carrière." Bruno Buyse (N-VA) stelde voor de waarnemend financieel beheerder, die al ruim een jaar in dienst in, voorlopig verder te laten werken. Hij vreest ook voor onvrede bij het personeel. Schepen van Personeelszaken Funda Oru (sp.a) repliceerde dat het niet verboden is een nieuwe financieel beheerder aan te stellen. "De dienstdoende financieel beheerder mag zeker ook in aanmerking komen voor het wervingsexamen." OCMW-voorzitter Elke Gijbels (N-VA) verliet verontwaardigd de raad. (PVMB)