Het kan ook anders...

Aan het kruispunt Frederik Van Eedenplein-Lode Zielenslaan, een zwart verkeerspunt met 22 gewonden in twee jaar tijd, kan de indeling van het kruispunt veel beter, meent ook Renaat Van Hoof van de Fietsersbond. "Het is een grote asfaltwoestijn waar je bij het oversteken totaal niet goed kan inschatten welke weg de andere weggebruikers willen volgen of inslaan. Er ontbreken goede aanduidingen op de grond. Fietsers die vanuit de Lode Zielenslaan het plein willen oversteken, worden geconfronteerd met een voorgeschilderde ononderbroken lijn naar rechts, zodat automobilisten gemakkelijk denken dat alle fietsers daar rechts moeten afslaan. Zeer gevaarlijk". "Goede tip", vindt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. "Al zijn er wel al een aantal aanpassingen gebeurd. Zo werden de middenbermen al breder gemaakt zodat auto's trager moeten rijden en niet tegen hoge snelheid over het plein kunnen indraaien. Op het centraal fietspad zijn ook betonnen jerseys aangebracht zodat fietsers niet zomaar het kruispunt dwars kunnen oprijden." (DILA)

De stad heeft extra lijnen geschilderd op het kruispunt van het Frederik Van Eedenplein met de Lode Zielenslaan.
Laenen De stad heeft extra lijnen geschilderd op het kruispunt van het Frederik Van Eedenplein met de Lode Zielenslaan.