Verkeersveiligheid: werk aan de winkel!

Vooral de Stationsstraat is een doorn in het oog van zwakke weggebruikers.
Frank Eeckhout Vooral de Stationsstraat is een doorn in het oog van zwakke weggebruikers.
In Herzele blijft de auto koning. Structurele ingrepen lijken nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en het woonklimaat te verbeteren. Welke plannen hebben de politieke partijen om in dit dossier vooruitgang te boeken?

Verkeersveiligheid en aangenaam wonen zijn en blijven een prioriteit voor Open Vld in Herzele. "Door elke maand samen te zitten met de politie lossen we heel wat problemen op. Eén van de maatregelen die we dit jaar genomen hebben, is de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar. Die brengt alle problemen in kaart. Het is onze mening om de weggebruikers eerst te informeren en te sensibiliseren alvorens hen te sanctioneren", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Coalitiepartner N-VA wil een groot en overkoepelend mobiliteitsplan uitwerken om de doorstroming van het verkeer in Herzele eindelijk aan te pakken. "Een slechte doorstroming op de hoofdwegen brengt sluipverkeer met zich mee, wat op zijn beurt de leefbaarheid van de woonwijken aantast. Wegcategorie, maximumsnelheid en weginrichting moeten daarom op elkaar zijn afgestemd", vindt Toon De Bock. Na jaren van politieke discussies wil N-VA zich ook engageren om de bochtige N42 recht te trekken. "De N42 is alom gekend als een druk gebruikte ontsluitingsweg voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. De huidige smalle weg telt vele bochten en verschillende verkeersfuncties worden er gebundeld. Dat druist in tegen onze visie over verkeersveilige wegen. Verder willen wij alle zwarte punten in onze gemeente in kaart brengen, schoolstraten inrichten en een aangepast snelheidsbeleid", somt De Bock enkele ideeën van zijn partij op.

Voor sp.a staan de zwakke weggebruiker, het bestrijden van overlast en het promoten van omgevingsvriendelijk vervoer centraal. "Voetpaden moeten goed onderhouden worden. er is nood aan een snelle interventieploeg voor dringendste herstellingen bij de technische dienst en er moet werk gemaakt worden van de voorstellen van de werkgroep Trage Wegen", zegt Dirk Van Melkebeke. "Inzake mobiliteit passen we het STOP principe toe. Prioriteit voor voetgangers, dan fietsers, dan openbaar vervoer en dan pas de personenwagen. Voor de fietsers moeten er goede en vooral veilige verbindingen komen tussen de deelgemeenten en er is nood aan schoolroutes. Schoolomgevingen maken we autoluw en het vrachtverkeer wordt uit de dorpscentra geweerd tijdens de uren dat de school begint en eindigt. Op het openbaar vervoer te stimuleren, moet de gemeenten tussenkomen in de abonnementskost voor openbaar vervoer voor scholieren", aldus Van Melkebeke.

LEEF!/Groen wil een inhaalbeweging waarbij elk jaar 20 kilometer aan fiets- of voetpaden aangelegd of gerenoveerd wordt. "Herzele heeft de laatste jaren nauwelijks geïnvesteerd in fiets- en voetpaden. Die liggen er dan ook verwaarloosd en gevaarlijk bij. Het herstel kan gebeuren door de eigen gemeentelijke diensten. Wie bouwt en schade veroorzaakt aan fiets- of voetpaden moet dat zelf herstellen. Want daar knijpt het bestuur al te dikwijls een oogje dicht", vindt Filip De Bodt. LEEF!/Groen pleit samen met de bewoners ook voor concrete oplossingen in de Stationsstraat. "Verbod op vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton, veilige fiets- en voetpaden en voorrang voor fietsers in het centrum zijn voor ons prioritair. In de Heibaan en op andere plaatsen zijn wij voorstander van woonerven. Daarbij moet nauw overleg zijn met de bewoners want zij moeten de eindbeslissing krijgen. In vrijwel al onze dorpscentra en op alle verbindingswegen wordt te snel gereden. Die snelheid kan beperkt worden door méér toezicht en kleine structurele maatregelen als vernauwingen of groenperken", besluit De Bodt.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Aisha Van der Straeten

    Kom ook eens kijken naar het wegdek in de ledebergstraat,merehoekstraat en lavenderstraat als je daar overheen hebt gereden ben je zodanig door elkaar geschud dat je niet meer weet hoe je heet