Met pedagogische studiedag legt BS Go! De Trampoline basis voor droomverhaal

Na een stevig ontbijt gingen de leerkrachten aan de slag.
Frank Eeckhout Na een stevig ontbijt gingen de leerkrachten aan de slag.
De leerkrachten van BS GO! De Trampoline legden woensdag tijdens een pedagogische studiedag de basis voor een droomverhaal. 

Na een stevig ontbijt in KOKON en KO, werden de eerste stappen gezet richting de vernieuwing van de school. Onder leiding van de coördinerend directeur van Scholengroep 20, Sabine Eeman, werden de huidige klassen door het team onder de loep genomen. “Nieuwe ideeën ontsproten en de prioriteiten voor de komende jaren werden door het voltallige team vastgelegd om uit te monden in een innovatief driejarenplan. De school wil zo de reeds gestarte transformatie verder vorm geven. Het uitgangspunt van dit driejarenplan is een warme leeromgeving creëren, waar leerlingen en leerkrachten gebruik kunnen maken van de multifunctionaliteit van de ruimtes aan de hand van teamteaching. Op deze manier speelt de school in op de recente onderzoeksresultaten van de TALIS, een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waaruit blijkt dat samenwerking de komende jaren van cruciaal belang zal zijn", laat beleidsondersteuner Siel Verbeurgt weten.