Gemeente investeert 200.000 euro in led-straatverlichting

Het gemeentebestuur van Herzele investeert dit jaar 200.000 euro in led-straatverlichting.

Dat past perfect in het klimaatplan dat de gemeente met twaalf andere lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen opmaakt. Herzele ondertekende het burgemeestersconvenant en wil tegen 2030 maar liefst veertig procent minder CO2 uitstoten. Het gemeentebestuur luisterde tijdens de buurtcontacten in elke deelgemeente van Herzele aandachtig naar waar de Herzelenaar van wakker ligt.


Dat bepaalde voor een groot deel de beslissing om gericht te investeren in mobiliteit. Zo krijgt Herzele dit jaar een mobiliteitsambtenaar, die de verkeersreglementering in Herzele grondig zal (her)bekijken en worden er ook heel wat (onderhouds)werken uitgevoerd aan fietspaden. Er is ook geld vrijgemaakt voor de opmaak, uitgave en verspreiding van een Trage Wegen-kaart.


(FEL)