Archeologisch vooronderzoek langs nieuwe N42 start op 13 januari

Tussen de rotonde en de Witte Brug wordt de N42 heraangelegd op het bestaande trace.
@Agentschap Wegen en Verkeer Tussen de rotonde en de Witte Brug wordt de N42 heraangelegd op het bestaande trace.
Met de start van het archeologisch vooronderzoek langs de N42 tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize komt de aanleg van de nieuwe ringweg opnieuw een stap dichterbij. “Een definitieve startdatum voor de effectieve werken is er nog niet omdat de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning nog loopt", zegt communicatieverantwoordelijke van het Agentschep Wegen en Verkeer (AWV) Sylvie Syryn.

Gerechtelijke procedures zorgen er al veertig jaar voor dat het verkeer tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize nog steeds over een bochtig deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, want op maandag 3 januari wordt gestart met het archeologisch vooronderzoek langs het aan te leggen traject. “Het doel van het vooronderzoek is een archeologische evaluatie van het terrein. De sleuven worden gegraven van noord naar zuid en langs het traject waar de nieuwe N42 zal komen. Eenmaal het terreinwerk klaar is, worden de sleuven terug gedicht. Al naargelang de resultaten van het vooronderzoek, kunnen nog opgravingen volgen", zegt Sylvie Syryn.

Nieuw tracé

Tussen rotonde in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize Wijnhuize wordt de weg aangelegd op een nieuw tracé. Deze nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting, gescheiden door een verhoogde middenberm. Om de doorstroming op deze weg zo veel mogelijk te bevorderen, zal men de N42 enkel aan de Schipstraat kunnen op- en afrijden. De nieuwe N42 zal onder de Schipstraat door lopen. De brug in de Schipstraat is hiervoor al gebouwd. Vossenhoek, Schonenberg, Leugenstraat en de Gentweg (N42b) worden doodlopende straten voor autoverkeer.”

Langs de oostzijde van de nieuwe N42 komt tussen Vossenhoek en de Gentweg (N42b) een ventweg voor fietsers, voetgangers en tractoren. Langs de westzijde komt een korte ventweg, ook voor fietsers, voetgangers en tractoren, die de beide takken van de Vossenhoek verbindt. “Fietsers en voetgangers kunnen onmiddellijk na de werken gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad en de N42b, die na de werken een rustige, lokale, doodlopende weg zal zijn. Daarnaast hebben we gekeken waar er nog ontbrekende schakels zijn voor de zwakke weggebruiker. Daar plannen we een volledig nieuw fiets- en voetpadnetwerk zodat de dorpskernen van Steenhuize-Wijnhuize en Sint-Lievens-Esse via zeer korte fietsvriendelijke routes met elkaar verbonden blijven”, aldus Sylvie Syryn.

Het archeologisch vooronderzoek duurt ongeveer een maand en zal geen hinder veroorzaken voor het verkeer. Met deze rechttrekking van de N42 wil het Agentschap Wegen en Verkeer de veiligheid verhogen voor alle weggebruikers. Alle informatie over dit project staat op www.wegenenverkeer.be/herzele.

Via tunnels kunnen zwakke weggebruikers de N42 dwarsen.
@Agentschap Wegen en Verkeer Via tunnels kunnen zwakke weggebruikers de N42 dwarsen.