Overledene krijgt 200.000 euro

ECHTGENOTE IN BEROEP VEROORDEELD VOOR MISHANDELING EN OPLICHTING

Taja D. (62) uit Antwerpen is door het hof van beroep tot vijf jaar cel veroordeeld voor oplichting en jarenlange mishandeling. Het slachtoffer van de mishandeling was haar echtgenoot Stephan D.C. Die moest in een hondenhok slapen en kreeg slaag. De man kreeg gisteren 200.000 euro schadevergoeding toegekend. "Mijn cliënt is enkele dagen geleden overleden", zegt meester Marijn Van Nooten.

Met het arrest van het hof van beroep is een einde gekomen aan een opmerkelijke zaak rond oplichting en mishandeling. Spilfiguur in het dossier was Taja D., een vrouw uit Antwerpen die meestal met haar echtgenoot Stephan D.C. (68) in hun chalet in het Mellegebied in Oud-Turnhout verbleef. In dat buitenverblijf is Stephan D.C. lange tijd zwaar mishandeld door zijn echtgenote. Van eind 2012 tot juni 2014 moest de man in een hondenhok slapen en samen met de honden bedorven vlees eten uit een voederbak.


De man was vel over been en vertoonde toen de politie hem aantrof verwondingen van de slagen die hij kreeg. Zijn vrouw klopte hem volgens de speurders meermaals met een bezem of een houtblok op het hoofd. Stephan D.C. vertelde aanvankelijk over de mishandelingen, maar trok nadien al zijn verklaringen in. Toch zijn er volgens het hof van beroep in Antwerpen voldoende aanwijzingen dat Taja D. haar echtgenoot heeft mishandeld.

Jonkman van Blauberg

Bovendien stond Taja D. terecht voor oplichting. Dat luik van het dossier speelde zich grotendeels af in Blauberg, bij Herselt. Samen met haar inmiddels overleden vriendin Helena Oguz zou Taja D. de 67-jarige Fons Vermeulen, de 'jonkman van Blauberg', hebben gepluimd. Op het moment dat Helena getrouwd was met Fons heeft de man zijn appartement voor 205.000 euro aan de kinderen van D. verkocht, ver onder de marktwaarde van 500.000 euro.


Taja D. zou volgens het gerecht samen met haar vriendin Helena verscheidene mannen voor honderdduizenden euro hebben gepluimd. De slachtoffers zouden altijd alleenstaande, goedgelovige mannen zijn geweest.


Taja D. werd in eerste aanleg door de rechtbank in Turnhout vrijgesproken van oplichting. Voor de mishandeling van haar echtgenoot kreeg ze 36 maanden cel. Ze ging in beroep tegen die veroordeling voor mishandeling, en het parket ging in beroep tegen de vrijspraak voor de oplichting. Het hof van beroep oordeelt nu opnieuw dat ze schuldig is aan de mishandeling van haar echtgenoot, en veroordeelt haar ook voor een deel van de oplichtingspraktijken. Resultaat: vijf jaar cel en 6.000 euro boete.

Erfgenamen

Het hof van beroep in Antwerpen besliste ook 200.000 euro schadevergoeding - een bedrag dat reeds in beslag werd genomen van Taja D. - aan Stephan D.C. toe te kennen. Omdat hij ook slachtoffer was van D.'s oplichting. De schadevergoeding komt te laat voor het slachtoffer. "Ik verneem dat hij zeer recent is overleden", zegt meester Marijn Van Nooten, advocaat van slachtoffer D.C. Het is nu onduidelijk wat er met de 200.000 euro zal gebeuren die in het arrest aan D.C. zijn toegekend. Eerst zal een notaris moeten nakijken wie de erfgenamen zijn. De kans dat het geld terug bij Taja D. terecht komt, is onbestaande.


Het hof van beroep nam in het arrest ook een standpunt in over de vermeende vriendjespolitiek tijdens het onderzoek. De advocaten van Taja D. hadden eerder gesuggereerd dat sommige speurders bevriend waren met de achterneef van Fons V. Door het onderzoek naar Taja en haar vriendin Helena zouden ze de erfenis van de achterneef hebben willen veilig stellen. Om de vriendschap aan te tonen, kwamen de advocaten onder meer met een vakantiefoto op de proppen die ze op Facebook hadden gevonden.

Geen echte vrienden

Er volgden verdenkingen ten aanzien van politiemensen die bevriend zouden zijn met de achterneef van Fons V. en met Fons V. zelf. "Het hof stelde echter vast dat er geen klacht werd ingediend wegens valsheid in geschriften met betrekking tot de opgestelde processen-verbaal", staat te lezen in het arrest. "Bovendien blijkt dat de banden tussen diverse personen door Taja D. voornamelijk afgeleid worden uit gegevens die zij via Facebook zou bekomen hebben. Het is algemeen gekend dat 'vrienden' op Facebook niet noodzakelijk ook in het echte leven vrienden zijn, en dat ouders van bevriende kinderen niet noodzakelijk ook bevriend zijn. Het feit dat men bepaalde personen kent, betekent bovendien niet dat men zijn job niet objectief zou uitvoeren."