Karine Moykens verkozen tot overheidsmanager van het jaar

Karine Moykens.
RV Karine Moykens.
De Herseltse Karine Moykens, leidend ambtenaar van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), is door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) maandagavond verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2019. Zij is daarmee de 22ste laureaat die de erkenning krijgt.

Volgens de VVBB krijgt Moykens de prijs vooral voor haar leiderschap in de grote veranderingsprojecten die haar snelgroeiende departement heeft doorgemaakt. “Het Departement WVG groeide in korte tijd enorm: het personeelsbestand en het budget zijn nagenoeg verviervoudigd. De groei kwam vooral door de uitvoering van de zesde staatshervorming met de overheveling van de justitiehuizen en elektronisch toezicht, en de integratie van  zorginspectie”, klinkt het.

Persoonlijke betrokkenheid

“De integratie van drie organisatieculturen is het voornaamste werkpunt, tot vandaag nog. Karine Moykens heeft deze grote processen van veranderingsmanagement persoonlijk geleid, met grote inzet en zeer zichtbare persoonlijke betrokkenheid in de omgang met het personeel.”

Karine Moykens is sinds 1992 als ambtenaar actief in het domein welzijn en gezondheid. Van 2004 tot 2013 werkte ze als (adjunct)kabinetschef voor verschillende ministers bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In Herselt zetelde ze vorige legislatuur in het vast bureau van het OCMW namens CD&V+2230, deze legislatuur zetelt ze in het bijzonder comité voor de sociale dienst.