Feitencontrole moet inwoners correcte informatie verschaffen

In Herselt bieden de gemeentesecretaris en de financieel beheerder een feitencontrole. Als een burger een uitspraak van een lokale politicus in twijfel trekt, kan hij of zij terecht bij de twee controleurs. De antwoorden kunnen nu ook openbaar kunnen gemaakt worden. Politici die onjuiste informatie verschaffen vallen zo door de mand.

Burgemeester Luc Peetermans (CD&V) kwam met het idee. De aanleiding is de incorrecte en ongenuanceerde informatie die verspreid wordt, zeker op sociale media. "Politici en partijen die, al dan niet bewust, verkeerde informatie verspreiden, komen daar meestal mee weg", vertelt Peetermans. "Het is voor de pers en de burger vaak moeilijk informatie te controleren." Het gaat om feiten die cijfermatig of op juridisch vlak nagetrokken kunnen worden. Ook de betaalbaarheid van politieke beloftes kan worden bekeken. Over beleidskeuzes kunnen de controleurs zich niet uitspreken. "De antwoorden kunnen, binnen de privacywet, publiek gemaakt worden via de pers, ons infoblad 'Herselt leeft!', de gemeentelijke website of de gemeentelijke Facebookpagina." (WDH)