Week lang eenrichtingsverkeer in Scherpstraat tijdens aanleg glasvezelkabel

De toegelaten rijrichting rondom de werfzone.
RV De toegelaten rijrichting rondom de werfzone.
Arbeiders die in opdracht van Fluvius een glasvezelkabel aanleggen verplaatsen hun werf van de Stationsstraat naar de Scherpstraat. Hierdoor zal er ook in deze straat meer dan een week eenrichtingsverkeer van kracht zijn.

De werfzone zal zich aan de onpare kant van de Scherpstraat situeren. De nutswerken starten op dinsdag 11 februari en afhankelijk van de weersomstandigheden eindigen de werken op woensdag 19 februari. Tussen de kruispunten met de Stationsstraat en de Groenstraat zal enkel nog in de richting van Tollembeek gereden mogen worden. Het andere verkeer moet omrijden vanaf het centrum van Tollembeek via de Vollezelestraat, Repingestraat en de Ninoofsesteenweg.

Bewoners van de Groeneboom zullen hun straat via de Scherpstraat enkel richting Tollembeek kunnen inrijden. De straat inrijden moet dus vanaf de Stationsstraat. Voor de bewoners van de Lorengstraat en de Imbeekstraat geldt dat uitrijden enkel richting Tollembeek kan. Vanuit de Stationsstraat kunnen de straten ingereden worden. Wie vanuit Tollembeek komt moet omrijden via het station van Herne.

Reizigers van De Lijn moeten er rekening mee houden dat de halte Herne-centrum op lijn 161 niet bediend wordt. Een tijdelijke halte wordt voorzien op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Scheibeekstraat.