Politie wil horeca sluitingsuur opleggen

MAATREGEL MOET OVERLAST EN ONGEVALLEN NAAR BENEDEN HELPEN

Jurgen Lippens, al 22 jaar uitbater van café Square, betaalt nu al jaarlijks om langer open te zijn.
Foto Mozkito Jurgen Lippens, al 22 jaar uitbater van café Square, betaalt nu al jaarlijks om langer open te zijn.
Politiezone Pajottenland en de gemeenten werken aan een reglement om horecazaken een sluitingsuur op te leggen vanaf 2 uur. Er zou wel een mogelijkheid komen om te betalen voor een vergunning, waardoor de cafés langer kunnen opblijven. Blijft de zaak voor overlast zorgen, dan wordt de vergunning ingetrokken.

Overlast, zoals nachtlawaai en vechtpartijen, blijft bij de politie een heikel punt waar de manschappen heel wat tijd in moeten steken tijdens hun dienst. Daarnaast stijgt het alcoholgebruik bij automobilisten. Het aantal alcoholcontroles bleef de afgelopen jaren gelijk, maar 3,5% blies in 2015 positief terwijl dit aantal in 2013 en 2014 nog onder de 2,8% lag. Het aantal ongevallen waarbij alcoholgebruik aan de basis ligt, lag ook nooit zo hoog binnen de zone: 10,2%.


"Hoe later op de avond, hoe meer dronken de mensen buitenkomen en hoe meer overlast er is, soms dan ook gepaard met vechtpartijen", zegt korpschef Marc Hellinckx.

Stok achter de deur

"Daarom hebben wij het idee om in alle gemeenten een uniform reglement te hebben dat zegt dat horecazaken om 2 uur moeten sluiten. We denken bijvoorbeeld wel aan een retributie die het voor uitbaters mogelijk maakt om een uitzondering te bekomen. Het geeft ons een stok achter de deur indien problemen of overlast blijven aanhouden." Wanneer dit het geval is kan een zaak de vergunning kwijtspelen.


Het idee van de korpschef zal bij de colleges van burgemeester en schepenen van de zes gemeenten bekeken en geëvalueerd worden. Men hoopt zo dat het nieuwe reglement vanaf dit najaar van kracht zal zijn.

Mentaliteitswijziging

Alleen in Lennik is er op dit moment al sprake van een sluitingsuur. "Ik betaal 250 euro per jaar om na 3 uur nog open te zijn", zegt Jurgen Lippens van danscafé Square op de Markt in Lennik. "Een sluitingsuur voor alleen de zes gemeenten van de zone zou het ons echter moeilijk maken. Ik ben wel voorstander als dit voor heel België het geval zou zijn, maar dan moet de mentaliteit van de jeugd veranderen en moeten ze vroeger uitgaan. Als het lokaal is, maak je de zaken hier kapot, want de mensen trekken dan naar andere steden of gemeenten. Mensen moeten ook beseffen dat als ze in het centrum van een gemeente of stad gaan wonen, ze kans hebben op overlast. Het is een ziekte van deze tijd dat omwonenden, iets waar ik gelukkig niet veel problemen mee heb, snel de politie bellen en met de vinger richting de cafés wijzen, terwijl dit niet altijd het geval is."

Sensibiliseren

"De mogelijkheid van een sluitingsuur moet er zijn als stok achter de deur, maar de mogelijkheid tot een bijkomende vergunning moet er zijn", zegt Lenniks burgemeester Irina De Knop (Open vld). "Cafés die voor overlast blijven zorgen, spelen die dan kwijt." Eddy Timmermans (LVB) van Pepingen volgt haar. "Uitbaters moeten hun activiteiten maximaal kunnen blijven uitvoeren", zegt hij. "Mensen moeten ook in hun eigen streek kunnen blijven uitgaan. Zo neem je ook verplaatsingen weg wat de verkeersveiligheid ten goede komt." Burgemeester Michel Doomst (CD&V) van Gooik ziet het vooral als sensibiliserende maatregelen. "Uitbaters kunnen zo hun activiteiten vanaf 2 uur afbouwen", vertelt hij. "Zo vermijd je problemen die rond 5 uur 's ochtends ontstaan als mensen 'perte totale' zijn."