Nutswerken Fluvius, Proximus en De Watergroep in de Stationsstraat tot eind juli

Google Maps
Vanaf maandag 22 juni starten De Watergroep, Fluvius en Proximus tegelijkertijd met werken in de Stationsstraat. Deze werken gebeuren in fasen en zouden tot eind juli duren.

Fluvius, De Watergroep en Proximus maken van de gelegenheid gebruik om op hetzelfde ogenblik werken uit te voeren aan hun netwerken. Deze overlappende werken zorgen voor een kostenefficiëntere aanpak en voor minder lange verkeershinder. De werken zijn opgedeeld in twee fasen. De eerste fase start op 24 juni en duurt twee dagen. In deze fase situeert de werfzone zich tussen de overweg en Stationsstraat 111. Er wordt éénrichtingsverkeer ingelegd in delen van de Breem- en Stationsstraat. Voor doorgaand verkeer wordt er een omleiding voorzien.

Fase 2 zal starten op 26 juni. De werfzone strekt zich uit over een kleine kilometer, tussen de kruispunten met Kouterstraat en Scherpstraat. Er wordt éénrichtingsverkeer ingelegd tussen Kouterstraat en Scherpstraat. De omleidingen hiervoor zijn identiek aan deze van fase 1. Voetgangers en fietsers kunnen zich in beide richtingen begeven, maar steken voor en na de werfzone over. Busreizigers van lijn 161 ondervinden geen hinder. Het station van Herne blijft voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar in beide fasen, maar dit enkel via Breemstraat en Lorengstraat. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 17 juli, dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.