"We moeten nadenken over fusie"

HERNE KIJKT NAAR GALMAARDEN, MAAR DAAR TWIJFELT MEN

Mozkito
Mits financiële voorwaarden ziet 54 procent van de inwoners een fusie tussen Herne en een buurgemeente zitten, zo blijkt uit een enquête. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) wil er dan ook over nadenken. Informele gesprekken waren er al met Galmaarden, al blijken ze daar minder enthousiast te zijn.

Vlaanderen geeft gemeenten nu al enige tijd de kans om vrijwillig te fusioneren, in ruil voor financiële compensatie. Gemeentebesturen kunnen zo een kwijtschelding van de schuld tot 20 miljoen euro krijgen. Uit een enquête van CD&V Herne blijkt dat 54 procent van de inwoners niet tegen zo'n plannen gekant zijn. Een verrassend resultaat, dat tot nadenken stemt.


"De enquête werd ingevuld door 270 gezinnen", zegt Poelaert. "In dit hele fusieverhaal is het interessant om de mening van de 'man in de straat' te horen. En een kleine meerderheid ziet het zitten om samen te gaan met een buurgemeente. Ik zeg nu niet dat het sowieso tot een fusie zal komen, maar we moeten daar wel over nadenken. Zelf sta ik er ook voor open, maar dan moet er wel dringend een beslissing genomen worden. In de toekomst zullen kleine gemeenten het immers niet gemakkelijk krijgen. Op korte termijn hangen er dan wel weer financiële voordelen aan vast. Zo zou de gemeenteschuld met een derde slinken."

Mozkito

Verlies van eigenheid

Uit de enquête blijkt wel dat de inwoners vrezen voor een verlies van identiteit en eigenheid. Daarom ziet Poelaert Herne ook niet fusioneren met meerdere gemeenten. "Een kleine fusie kan zeker, maar een grote samensmelting van Pajotse gemeenten is uitgesloten", klinkt het. "Het gemeentebestuur van Herne staat dicht bij haar inwoners, weet wat er leeft en kan kort op de bal spelen. Dat zou door een grote fusie verdwijnen."


Wat kan dan wel? Een fusie met Galmaarden, zo blijkt. Burgemeester Poelaert bevestigt dat er al over gesproken werd, al is er van een concreet plan nog lang geen sprake. "Natuurlijk praten gemeentebesturen onderling over een fusie", zegt Poelaert. "En met Galmaarden is er een informeel gesprek geweest - al is daar nooit een grondige studie uit voortgevloeid. Er is wel al een nauwe samenwerking tussen de Pajotse gemeenten, en daar gaan we zeker mee voort. Maar als we een fusie willen, dan moet er dringend een knoop doorgehakt worden. De kans bestaat immers ook dat de overheid ons in de toekomst zal dwingen om een fusie aan te gaan."


Pierre Deneyer (CD&V), burgemeester van Galmaarden, bevestigt dat er al gesprekken waren met Herne over een mogelijke fusie. Maar hij wil de boot toch nog even afhouden. "Niemand weet wat de toekomst ons brengt", zegt hij. "We weten vooralsnog niet wat de gevolgen van zo'n fusie zouden zijn. Of we er beter van zullen worden? Daar ben ik niet zeker van. Ik ben zeker niet tegen het idee, maar ik wil liever nog even wachten met concrete plannen. Bovendien is de kans inderdaad groot dat de Vlaamse overheid ons in de toekomst zal dwingen om te fuseren."