"Grenzen zijn bereikt ...en overschreden"

POLITIECHEF MARC HELLINCKX LUIDT ALARMBEL NA LOODZWAAR JAAR

"Meer agenten, of anders minder dienstverlening." Het is een niet mis te verstane boodschap die Marc Hellinckx, korpschef van de politiezone Pajottenland, voor de zes betrokken gemeentebesturen heeft. Extra beveiligingsopdrachten in de eigen zone, bijspringen in andere zones en dan ook nog eens het gewone politiewerk: de grens is bereikt. En dat uit zich in depressies en burn-outs.

Politiezones die te weinig agenten hebben, het blijft een oud zeer. Maar de situatie is nog nijpender geworden na het optrekken van de terreurdreiging en de aanslagen in maart. Er wordt nu al goed een jaar erg veel van de politiediensten gevraagd, en die gaan daar steeds vaker onderdoor. "Vorig jaar hebben we meer dan ooit bijstand buiten ons eigen grondgebied moeten verlenen", zegt Marc Hellinckx. Hij is de korpschef van de zone Pajottenland (Herne, Galmaarden, Lennik, Pepingen, Bever en Gooik), en zijn agenten staan in voor iets meer dan 40.000 inwoners. "Onze inspecteurs werden ingezet voor grenscontroles in de Westhoek en gedurende maanden op de nationale luchthaven in Zaventem. Dreigingsniveau drie verplicht ons ook om meer manschappen in te zetten voor evenementen op het eigen grondgebied. Denk maar aan de voetbaldorpen tijdens het EK voetbal, of de verschillende jaarmarkten."

Belasting op gezinsleven

De situatie heeft intussen al slachtoffers geëist, al kunnen daar voorlopig nog geen cijfers op geplakt worden. "Meermaals werden de grenzen van het mogelijke bereikt - en overschreden", vervolgt Hellinckx. "De beperkingen van onze kleine politiezone worden steeds duidelijker zichtbaar. Buitenstaanders realiseren zich niet altijd welke belasting dit meebrengt voor het gezinsleven van ons personeel, en schatten geleverde prestaties niet altijd naar waarde."

De politiezone Pajottenland heeft in totaal 73 mensen in dienst, gaande van de korpschef zelf tot het burgerpersoneel. Op het totaal aantal te presteren werkuren gingen er vorig jaar 18.000 verloren door sociale verloven en ziekte. Soms ging het ook om bijvoorbeeld arbeidsongevallen, maar meer dan ooit waren de oorzaken van psychologische aard. Depressies en burn-outs, dus. Ter vergelijking: in 2015 ging het 'slechts' om 14.000 verloren werkuren. "Van alle gepresteerde overuren waren er vorig jaar 4.581 die niet als verlofdagen gerecupereerd konden worden", weet Hellinckx. "Die worden natuurlijk wel uitbetaald, maar door het hoge aantal afwezigen is er extra druk voor zij die overblijven. We behouden een vast aantal beschikbare interventieploegen, waardoor overuren dus niet gerecupereerd kunnen worden. Ter verduidelijking: de norm voor weekenddiensten is één weekend op twee. Daar kan van afgeweken worden tot maximaal 34 weekenddiensten per jaar. Maar in 2016 hebben sommige personeelsleden 44 weekenddiensten gedraaid. Dat spreekt boekdelen en dit is niet langer houdbaar."

Geen federale hulp

Vroeger kon de federale politie agenten 'uitlenen' aan de zones. "Maar dat gaat niet meer, want al die federale agenten worden ingezet voor het Kanaalplan", weet Hellinckx. "Zij staan al op de luchthaven of aan de grenzen. De oplossing moet dus van de lokale besturen komen. Ofwel wordt er een aanzienlijk aantal extra personeelsleden aangeworven, ofwel moeten we grondig gaan snoeien in de dienstverlening. De zonale veiligheidsraad, die in februari samenkomt, en de politieraad, die in maart vergadert, zullen deze stevige knoop moeten doorhakken. Om mijn woorden kracht bij te zetten, werk ik aan een stevig dossier met alle cijfers, inclusief vergelijkingen met andere, gelijkaardige politiezones."

Mozkito