Vrijwilligers patrouilleren bij Schulensmeer

De politie Limburg Regio Hoofdstad, de steden Halen en Herk-de-Stad en de gemeente Lummen willen vrijwilligers inzetten om mogelijke overlast bij het Schulensmeer aan te pakken. "Om de rust te waarborgen, is het belangrijk dat we kort op de bal spelen bij eventuele problemen", zegt Bart Gruyters (CD&V), burgemeester van Herk-de-Stad. Vrijwilligers moeten dus de naleving van het GAS-reglement in de omgeving controleren. "De bedoeling is dat de vrijwilligers eventuele overlastproblemen vaststellen en overtreders hierop aanspreken," vult Luc Wouters (CD&V), burgemeester van Lummen, aan. De vrijwilligers kunnen zelf geen processen-verbaal opstellen of boetes uitschrijven. Hun functie is louter preventief en signalerend. Het is wél belangrijk dat ze over voldoende kennis beschikken. "Daarom geven wij vanuit de politie een opleiding aan de vrijwilligers en begeleiden we hen", zegt korpschef Philip Pirard. (BVDH)