Nieuw bestuur Herenthout geniet steun van deel van oppositie

Sinds 14 oktober 2018 staat politiek Herenthout op zijn kop, de kiezer verkoos een volledige ommezwaai in het politieke Herenthoutse landschap. Een zo goed als nieuw schepencollege kwam op 1 januari aan het roer van het stoetersdorp. Tijd voor een update.

Herenthouts burgemeester Stijn Raeymaekers tijdens de Nieuwjaarsdrink.
Peter Van Der Veken Herenthouts burgemeester Stijn Raeymaekers tijdens de Nieuwjaarsdrink.

Nieuwbakken Herenthouts burgemeester Stijn Raeymaekers zette de koffie klaar voor ons in zijn van vloer tot plafond gemoderniseerd burgemeesterskantoor. ‘Hier en daar nog een kleine aanpassing en de komende jaren ga ik hier perfect mijn nieuwe taak kunnen uitoefenen’ sprak Raeymaekers. Woensdagmorgen en de burgemeester bevindt zich in zijn kantoor, de tijden zijn veranderd.  Sinds de start van de nieuwe legislatuur zijn  alle leden van het schepencollege die door Eenheid vertegenwoordigd worden verplicht om een flink deel van hun werktijd in privéverband in te leveren om zo ruimschoots de tijd te kunnen nemen voor alle zaken binnen hun schepenambt. Door meer aanwezig te zijn hoopt Raeymaekers bovendien ook een betere, open communicatie met de werknemers op het gemeentehuis tot stand te kunnen brengen. 

Burgemeester Raeymaekers in zijn volledig vernieuwd kantoor
Jurgen Geyselings Burgemeester Raeymaekers in zijn volledig vernieuwd kantoor

Open communicatie, hét uithangbord waar het nieuwe bestuur naar buiten wil mee komen. Zowel richting werknemers, andere politieke partijen en - uiteraard - de inwoners van Herenthout. Zo werden al enkele problemen aangepakt. “Met de inwoners van de Schransstraat, een drukke sluipweg, werd tijdens een bewonersvergadering overeengekomen om de straat via een proefopstelling om te vormen tot een doodlopende straat”, aldus schepen Maurice Helsen (CD&V). 

Het gemeentebestuur werkt hard. Dat belooft!

Oppositielid Jan Van Dyck van S.A.M.E.N.

GBL, die de vorige burgemeester leverde, zit sinds 1 januari in de oppositie, net als S.A.M.E.N., onder leiding van Jan Van Dyck. Al hebben die twee partijen volgens GBL wel een heel andere visie op oppositie voeren. “Na de afgelopen gemeenteraden werd het duidelijk dat Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) zich op vele, zoniet alle vlakken aansluit bij de beslissingen van Eenheid, wat wij trouwens ook hadden verwacht”,  zegt GBL kopstuk en oud-burgemeester Patrick Heremans.  “Maar dit staat GBL niet in de weg om de komende legislatuur aan te vatten op een kritisch-construcieve manier.” S.A.M.E.N-uithangbord en oudgediende in de gemeenteraad Jan Van Dyck ziet de huidige politieke situatie in Herenthout als een unieke kans: “Het is de allereerste keer in mijn 30 jaar oppositie voeren dat de oppositie gehoord wordt en dat er rekening gehouden wordt met de mening van de minderheid. Het gemeentebestuur werkt hard, ze leren veel en zijn niet te beroerd om raad te vragen. Dat belooft!”

Vanuit GBL rijzen er vragen aangaande de verschoven schepenambten bij Eenheid, waarbij de kiezer niet zijn keuze gerespecteerd ziet volgens hen. Ter verduidelijking: twee rechtstreeks verkozenen bij Eenheid, stonden vlak na de uitslag van de verkiezingen hun plek af om twee andere Eenheid-leden een zitje in het college van Burgemeester en schepenen toe te dienen. Aangezien het water tussen enerzijds GBL en anderzijds Eenheid enorm diep is, deelt Raeymaekers deze mening uiteraard niet. Volgens hem is deze situatie net een win-win situatie, aangezien de Eenheid-leden die hun zitje afstonden na de verkiezingen hun vervangers meer dan ooit zullen steunen en bijstaan in hun functie. Raeymaekers ziet dit als bijna een verdubbeling van het denkend vermogen dat mee aan tafel zit tijdens het college van burgemeester en  schepenen.

Naast het KFC Herenthout-dossier, dat veel duurder uitviel dan origineel begroot, kwam ook de site Serneels vaak in de spots de laatste jaren. Nu blijkt dat het laatste addertje onder het gras nog niet gevonden is op de fel vervuilde site. Na onderzoek bleek dat het voorbestemde kledingmagazijn voor carnavalsorganisatie Peer Stoet dat hier gepland werd, niet op deze terreinen mag geplaatst worden omdat er hier sprake is over een ‘kledingmagazijn’. Er werden reglementen gevonden waarin sprake is dat op de Serneels-site enkel opslagplaatsen gebouwd mochten worden, een kledingmagazijn valt hier niet onder en dus dreigt Peer Stoet met lege handen achter te blijven. Althans toch aan de Itegemsesteenweg. Het bestuur zoekt volop naar oplossingen en hoopt en denkt deze snel te vinden.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.