Begraafplaats wordt opgewaardeerd

Het gemeentebestuur heeft een actieplan uitgewerkt voor het opwaarderen van de begraafplaats, waarbij er zal gestreefd worden naar meer eenvormigheid, naar meer groenzones, naar een gemakkelijkere manier van onderhoud... Kortom: naar een plek waar het aangenaam vertoeven is. "De uitrol van dit plan zal zo snel mogelijk in november opgestart worden en zal uiteraard wel wat tijd in beslag nemen", klinkt het bij het bestuur. "Vanuit het gemeentebestuur zijn we bovendien op zoek naar een aantal vrijwilligers die er mee willen voor zorgen om onze begraafplaats netjes te houden, het hele jaar door. Samen met onze eigen personeelsleden kan je er dan mee voor zorgen dat we van deze plek een 'mooi plekje Herenthout' maken."


Wie specifieke vragen heeft rond dit plan kan daarvoor altijd terecht op het gemeentehuis, aan het loket Bouwen & Wonen. (WDH)