158 zelfstandigen vroegen al hinderpremie aan

Het gemeentehuis van Herenthout.
Peter Vanderveken Het gemeentehuis van Herenthout.
In Herenthout hebben al 158 zelfstandigen een coronahinderpremie aangevraagd. 

“Tijdens de coronacrisis ondersteunt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) de lokale handelaars met een hinderpremie en binnenkort ook met een compensatiepremie”, zegt Herenthouts schepen van Lokale Economie en Middenstand Maurice Helsen (CD&V). “Voor ons dorp werden er tot op de dag van vandaag 158 hinderpremies aangevraagd, waarvan er tot nog toe 141 werden uitbetaald. Tevens werden er in Herenthout 111 dagvergoedingen uitbetaald.” 

Hinderpremie

Vanwege de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de coronahinderpremie in het leven geroepen. De premie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Het gaat dan onder meer over de horeca-uitbaters en kappers.

Compensatiepremie

Tevens betekenen de coronamaatregelen voor sommige bedrijven een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd dan weer de compensatiepremie in het leven geroepen. Die bedraagt 3.000 euro, voor wie de zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefent bedraagt de premie de helft.

Cruciaal

De dagvergoeding per bijkomende verplichte sluitingsdag die samenvalt met de normale openingsdagen bedraagt 160 euro. Dagvergoedingen tellen vanaf 6 april en worden per schijf van veertien dagen uitgekeerd aan de zelfstandigen.