Windmolens krijgen negatief advies

Het stadsbestuur van Herentals geeft een negatief advies voor de inplanting van windmolens in Plassendonk. Engie Electrabel had een aanvraag ingediend om daar drie windmolens te bouwen. "Het project overstijgt de draagkracht van de omgeving", zeggen burgemeester Jan Bertels en Patrick Decat. "De aanvraag voor deze windmolens loopt parallel met de aparte aanvraag voor een ander windmolenpark in de buurt waardoor enkel de afzonderlijke mogelijke hinder bestudeerd wordt. De gezamenlijke hinder van geluid, slagschaduw en andere zaken van beide projecten kan niet ingeschat worden en ligt mogelijk hoger dan de toegelaten wettelijke normen." (VTT)