Werken in Servaas Daemsstraat

In de Servaas Daemsstraat in Herentals worden in 2018 verschillende werken uitgevoerd. De kruispunten met de Ring en de Herenthoutseweg worden volledig heringericht. De weg zal voornamelijk voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger worden. Aan beide kanten van de weg komen nieuwe voet- en fietspaden. Ook komen er aan de drukke kruispunten veilige oversteekplaatsen voor de zwakke weggebruikers. Het gemeentebestuur hoopt tegen september 2018 de werken klaar te hebben. Zo kan het nieuwe schooljaar veilig starten. Tijdens de heraanleg van de straat zal de stad ook nieuwe, gescheiden rioleringen plaatsen. De werken gebeuren in drie fases en starten begin volgend jaar. (TJW)