Stadsbestuur houdt voet bij stuk: geen nieuw advies over windmolens in Plassendonk

Illustratiebeeld.
Geert De Rycke Illustratiebeeld.
De gemeenteraad van Herentals debatteerde eind vorige week tijdens een extra raadszitting een uur lang over de mogelijke komst van drie windmolens. Oppositieraadslid Jan Bertels (sp.a) had die extra raadszitting bijeengeroepen om het bestuur aan te manen een nieuw advies voor de vergunningsaanvraag te formuleren, maar de meerderheid hield voet bij stuk dat het advies uit 2018 voldoet.

De Vlaamse overheid weigerde een omgevingsvergunning aan Engie te verlenen voor de bouw van drie windturbines in Plassendonk in Noorderwijk (Herentals), maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat de Vlaamse overheid die beslissing beter moest motiveren. Het stadsbestuur had eerder in 2018 negatief advies gegeven en bezorgde de Vlaamse overheid nu hetzelfde advies in de nieuwe procedure.

Bijzondere vleermuizen

Raadslid Jan Bertels (sp.a) vroeg het stadsbestuur om toch een nieuw advies te formuleren. “Dat advies uit 2018 is wel een goede basis, maar er is geen bijkomende motivering naar aanleiding van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die laatste vraagt om het criterium goede, lokale ruimtelijke ordening beter te motiveren. Waarom zeggen jullie niet dat daar een route is voor trekvogels en bijzondere vleermuizen? Waarom zeggen we niet dat we al toestemming hebben gegeven voor windmolens in industriegebied? Die informatie kan nog doorgegeven worden, want de burgemeester heeft het onlangs nog zelf gedaan in het dossier Witbos.”

Dezelfde ruimtelijke situatie

Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Van Nueten (N-VA) acht een bijkomend advies niet nodig. “Voor alle duidelijkheid: de stad wil geen windmolens in Plassendonk. We zijn niet tegen groene energie, maar een windmolen hoort niet thuis naast een woonwijk. De ruimtelijke situatie is daar nog dezelfde als in 2018 en dus is het advies van het schepencollege 100 procent conform met de huidige situatie. Het Vlaams gewest heeft zijn huiswerk slecht gemaakt, niet de stad.”