Stad zoekt opdrachtnemer voor bouw en uitbating van nieuwe sporthal

Illustratiebeeld van het administratief centrum van Herentals.
Peter Vanderveken Illustratiebeeld van het administratief centrum van Herentals.
Het Herentalse stadsbestuur is op zoek naar een opdrachtnemer voor de nieuwe sporthal in Noorderwijk.

Het project bestaat uit het oprichten van een klimaatneutrale basissporthal, zonder professionele cafetaria en met multifunctionele voorzieningen voor kleinschalige evenementen. De opdrachtnemer staat in voor het ter beschikking stellen van een perceel, de bouw van de sporthal en het onderhoud ervan gedurende 35 jaar.

Ter voorbereiding van de opdracht stelde de stad een selectieleidraad op. De leidraad en verdere specifieke modaliteiten zijn terug te vinden via www.herentals.be/sporthal-noorderwijk-morkhoven. Een kandidatuur indienen kan tot 18 september 2020 om 11 uur.