Stad wil één rijstrook per richting op Ringlaan ter hoogte van Kanaalstraat

De Ringlaan in Herentals.
Peter Vanderveken De Ringlaan in Herentals.
Het Herentalse stadsbestuur wil het aantal rijstroken op de Ringlaan, ter hoogte van de Kanaalstraat, terugbrengen naar één rijstrook per rijrichting. Het heeft daarvoor een PCV-dossier (provincie commissie verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid) opgesteld.

“Hierdoor zullen de gereden snelheden op de Ringlaan lager gaan liggen, maar kunnen ook de fietspaden verbreed en beveiligd worden met een afscherming tussen het fietspad en het autoverkeer”, meent de stad.

Als het dossier door de commissie wordt goedgekeurd, zal wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer de werken uitvoeren.