Stad Herentals investeert bijna 80 miljoen: nieuwe stadsfeestzaal, ondergrondse parking en onderzoek naar nieuw stadhuis

De Grote Markt zal gefaseerd parkeervrij worden.
Peter Vanderveken De Grote Markt zal gefaseerd parkeervrij worden.
Het Herentalse stadsbestuur gaat de komende jaren 78,8 miljoen euro investeren. Dat gaat gepaard met allerlei grote projecten, waarbij vooral de site rond zaal ‘t Hof een metamorfose zal ondergaan. Daar komt een nieuwe stadsfeestzaal, een ondergrondse parking en er zal worden onderzocht of een nieuw stadhuis daar bouwen mogelijk is.

Het meerjarenplan 2020-2025 van Herentals behelst vijf speerpunten: participatie, zorgstad, uitstraling en leefbaarheid, attractiepool en een stad voor, van en door burgers. Enkele grote projecten springen meteen in het oog, zoals een nieuwe kunstencampus (16 miljoen euro), een project dat vorige legislatuur al werd gestart, een nieuwe sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven (4,2 miljoen euro) en de renovatie van het Netepark (3,2 miljoen euro).

Belevingspleinen

Van de Grote Markt in het centrum en de dorpspleinen van Noorderwijk en Morkhoven wil het stadsbestuur dan weer belevingspleinen maken, goed voor een investering van 700.000 euro. “De Grote Markt gaan we gefaseerd parkeervrij maken om er een echte stadsparel van te maken. Ook het dorpsplein van Morkhoven krijgt een upgrade zodat een betere beleving van evenementen mogelijk is. Een dorpspark is in Morkhoven ook een optie”, aldus schepen van Financiën Patrik De Cat (CD&V). Aangezien de dorpskern van Noorderwijk geen eigendom is van de stad, wordt er met een extern bureau een masterplan opgemaakt.

Er komt een nieuwe stadsfeestzaal op de site van zaal ‘t Hof.
Peter Vanderveken Er komt een nieuwe stadsfeestzaal op de site van zaal ‘t Hof.

Ook op de site rond feestzaal ‘t Hof staat een en ander op til. Een maand geleden legde de stad nog zo’n 2,15 miljoen euro op tafel om de feestzaal en het binnengebied - tot aan ‘t Loopke - te verwerven. In het binnengebied komt een ondergrondse parking (800.000 euro) om de verdwenen parkeerplaatsen op de Grote Markt te compenseren en er wordt 3,5 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuwe feestzaal op de site. De stad gaat ook onderzoeken of het mogelijk is om daar een nieuw stadhuis te bouwen. “We willen er een stadshub met driedubbel gebruik van maken. Zo zouden we eindelijk alle administratieve diensten op één plek hebben.”

De stad gaat ook de aanleg van een veldhockeyterrein in kunstgras, aan de site van het Netepark, voor HC Artemis co-financieren. Staan eveneens op het programma: de renovatie van de Lakenhal, het herstel van de vesten, de site van Le Paige opwaarderen en studiewerk om van de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan een blauwgroene stadsboulevard te maken.

In het binnengebied komt er een ondergrondse parking.
Peter Vanderveken In het binnengebied komt er een ondergrondse parking.

Zwakke weggebruiker centraal

Wat mobiliteit betreft, zet het stadsbestuur de fietser en voetganger voorop. “Er komt een mobiliteits-, verkeersgeleidings- en parkeerplan en we voeren een dukatensysteem in dat stappende en trappende schoolgangers beloont. In de Molenstraat, Wiekevorstseweg, Poederleeseweg, Herenthoutseweg, Lierseweg, Sint-Jobsstraat, Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint-Antoniusstraat en Begijnhof leggen we veilige fietspaden aan”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA). “De vermaledijde kasseien in het centrum krijgen comfortstroken en de fietstunnel aan het station wordt opgesmukt. De budgetten voor fietsenstallingen worden opgetrokken en tussen de Koeterstraat en het station zorgen we voor een rechtstreekse fietsverbinding.”

Zo’n 200.000 euro zal geïnvesteerd worden om de ANPR-camera’s rond de stad meer sluitend te maken. Daarnaast investeert de stad in eigen snelheidscamera’s om op precaire punten bij te springen en in camerabewaking aan het station.

Wijkbudgetten

Uit het meerjarenplan blijkt dat het stadsbestuur burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt. “Voor deze plannen lieten we ons leiden door de burger, die op participatieavonden en via een digitaal platform van zich liet horen. Die lijn van burgerparticipatie trekken we consequent door. We stellen een expert participatie aan, voorzien software ter bevordering van participatie en gaan voor een innovatieve aanpak met wijkbudgetten. Ook willen we in de drie deelgemeenten een zitdag organiseren”, aldus schepen Jan Michielsen (CD&V).

Qua zorg pakt het bestuur onder meer uit met bijkomende middelen voor armoedeorganisaties vzw De Fakkel en vzw De Dorpel, een hogere mantelzorgpremie, buurtzorgnetwerken, sociale restaurants en projecten rond geestelijke gezondheidszorg.

De personenbelastingen zullen dalen van 7,4% naar 7,2%. “We gaan wel ontradingsbelastingen, zoals die op leegstand of sluikstort, verhogen en gaan inzetten op slim patrimoniumbeheer, waarbij we niet-strategische eigendommen op de markt brengen, zoals de huidige locaties van de stedelijke academies”, aldus schepen De Cat, die zich ook sterk maakt dat de stad aan schuldenafbouw zal kunnen doen. “We gaan de schulden afbouwen van 34 naar 17 miljoen euro, maar omwille van nieuwe projecten gaan we wellicht leningen opnemen, wat maakt dat we op het einde van de legislatuur aan 32 miljoen euro zullen zitten.”
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Karel Van Beeck

    Ga eens kijken naar De Mix in Herselt! Je hebt dan wel een groot stuk grond nodig. Toch knap wat ze daar verwezenlijkt hebben.

  • Jef Celen

    Nu moeten de laatst overgebleven handelszaken er ook nog eraan geloven.