Stad bouwt volgend jaar sporthal in Noorderwijk

De stad Herentals heeft het budget voor 2018 bekend gemaakt. De investeringen bedragen in totaal iets meer dan 9 miljoen euro. Een blikvanger is de bouw van een sporthal in Noorderwijk en de aankoop van fitnesstoestellen voor het Netepark.

Herentals zet in op stadsvernieuwing- en ontwikkeling. De Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en de Brouwerijstraat krijgen nieuwe rioleringen. Enkele straten krijgen nieuwe voet- en fietspaden. Le Paige en de schuur aan de pastorie in Noorderwijk worden verder volledig gerenoveerd. In het Netepark komen fitnesstoestellen in de open lucht geplaatst. De bibliotheek van Herentals krijgt enkele iPads voor de schoolgaande kinderen. Ook voor de kunstencampus zet de stad geld opzij.


Bovendien investeert het stadsbestuur, dat bestaat uit sp.a en CD&V, in de bouw van een sporthal in Noorderwijk. Daar is al een behoefteonderzoek voor gedaan. "De afgelopen maanden zijn we gaan rondkijken bij verscheidene sporthallen", zegt Liese Bergen (sp.a), schepen van Financiën. "We onderzoeken wat Noorderwijk nodig heeft in de sporthal en laten een raming maken."


Al deze projecten worden opgestart in 2018 of worden in dat jaar afgerond. Zo zal de heraanleg van het stadspark en 't Loopke (een paadje, red.) klaar moeten zijn tegen eind 2018. "Het budget voor 2018 en het herziene meerjarenplan zijn de financiële vertaling van een ambitieus bestuursakkoord", vertelt Bergen. " We gaan voor een investeringsvolume dat onze stad verder voorbereidt op de toekomst en laat uitgroeien tot een warme, zorgzame en toekomstbestendige woon- en werkstad." (TJW)