Ruimte voor speelbos, sporthal en golf in Kamp A

De officiële procedure voor de ontwikkeling van de verlaten militaire site Kamp A is opgestart. Die moet een uitbreiding mogelijk maken van het golfterrein van golfclub Witbos, alsook de komst van een speelbos en een sporthal.

Het verlaten militaire domein Kamp A ligt op de grens van Noorderwijk en Oosterwijk. Enkel Golfclub Witbos is er gehuisvest. De club is al jarenlang vragende partij om haar golfterrein met dertien holes te mogen uitbreiden naar achttien. Om ook de lokale bevolking mee te kunnen laten genieten van het groene domein, startte CD&V Herentals negen jaar geleden een overleg op. "Volgens het Vlaams Golfmemorandum (2006) mocht de golfclub uitbreiden tot achttien holes. Tegelijk voorzag het nieuwe plan voor het domein recreatieve routes voor fietsers en wandelaars, een speelbos en een zone met infrastructuur voor verenigingen, waar de stad Herentals een sporthal kan oprichten", legt de Herentalse schepen van Ruimtelijke Ordening Mien Van Olmen (CD&V) uit.


In 2011 al gaf de Vlaamse regering groen licht om de plannen te verankeren in een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP). Maar het dossier kwam maar niet op gang. Nu trok CD&V Herentals recent naar minister Joke Schauvliege (CD&V) en bereikte ze een doorbraak. "De officiële procedure is opgestart. Weldra zal het milieu-effectenrapport ter inzage liggen voor de bevolking (tijdens een openbaar onderzoek red.). Met de resultaten van het onderzoek zal het langverwachte GRUP opgemaakt worden." (JOBG)