Provincie wil tonnagebeperking in héle regio

In deze 9 gemeenten, gelegen tussen de N19, E313 en E34, wil de provincie tal van maatregelen nemen om de mobiliteit te verbeteren.
rv In deze 9 gemeenten, gelegen tussen de N19, E313 en E34, wil de provincie tal van maatregelen nemen om de mobiliteit te verbeteren.
Op vraag van negen gemeenten heeft de provincie Antwerpen een mobiliteitsstudie laten maken. Om de dorpskernen leefbaar te houden moeten er op relatief korte termijn acties ondernomen worden zoals het invoeren van tonnagebeperking in de volledige driehoek tussen de N19-E34-E313. De provincie pleit ook voor extra ANPR-camera's en goede infrastructuur.

De provincie liet jaren geleden al een studie uitvoeren om een aantal ernstige verkeersknopen in de Noorderkempen op te lossen. Onlangs stapten de gemeentebesturen van Geel, Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar, Ranst en Zandhoven naar de provincie om ook voor hen naar oplossingen te zoeken. "Er zijn te veel klachten over doorgaand vrachtverkeer door de dorpskernen en sluipverkeer op de gemeentewegen", zegt deputé Luk Lemmens (N-VA). "We hebben zelfs een toekomstbeeld laten maken, rekening houdend met alle op stapel staande wegenwerken, en daaruit bleek dat het in deze regio zal blijven dichtslibben."

Slimme camera's

De basisontsluiting voor het doorgaand verkeer moeten de N19 (Geel-Kasterlee), de E34 en de E313 zijn, maar het probleem is dat vooral zwaar vrachtverkeer dikwijls zijn weg zoekt van de ene naar de andere snelweg over kleinere wegen. "Daarom moet er voor héél het gebied een tonnagebeperking ingevoerd worden", zegt Luk Lemmens. "Maar alleen die borden helpen niet natuurlijk. Dan moeten er ook ANPR-camera's geplaatst worden die ingezet worden als vrachtwagensluizen en voor trajectcontrole. Gemiddeld rijden er bijvoorbeeld in de dorpskern van Lille tot 120 vrachtwagens per uur door het centrum. Daarvan moeten we tot 90 procent kunnen weren. Daarnaast moeten we ook de N14 in Zoersel en de ring in Herentals als grote interne ontsluitingswegen zien."

De Lijn op snelweg

Een ander deelplan is het niet meer toegankelijk maken van de bruggen over de E34 die destijds zijn aangelegd voor tractors en fietsen, maar nu eigenlijk gebruikt worden als sluiproute. Daar zouden dan tractorsluizen gecreëerd worden. Daarnaast heeft de provincie een opmerkelijk voorstel naar openbaar vervoer toe. Een idee dat ze in Frankrijk gezien hebben. "Een echte sneldienst van De Lijn over de snelweg waarbij er bij de carpoolparkings speciale opstapplaatsen worden voorzien voor bussen", zegt Luk Lemmens.


"De bussen krijgen ter hoogte van de parking een speciale afslagstrook en stopplaats pal naast de snelweg. De bussen verliezen dan veel minder tijd. Uiteraard ligt de uitvoering hiervan bij de Vlaamse overheid als wegbeheerder en bij De Lijn. Maar met deze mobiliteitsvisie Middenkempen geven we met tien overheden samen een belangrijk signaal."