Patiënten krijgen toegang tot e-dossier

Patiënten van het AZ Herentals en AZ Turnhout krijgen vanaf woensdag 1 augustus gedeeltelijk toegang tot hun elektronisch patiëntendossier via het platform mynexuzhealth.be.

Via dat dossier kan de patiënt gevalideerde verslagen van raadplegingen, onderzoeken en ziekenhuisopnames bekijken. Stapsgewijs schakelen beide ziekenhuizen over naar een volledig elektronisch patiëntendossier. "De patiënt kan online verslagen van raadplegingen, onderzoeken en ziekenhuisopnames bekijken, voor zover die gevalideerden dus vrijgegeven zijn door de behandelende arts", zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer van AZ Herentals. "Voor patiënten van AZ Herentals gaan deze documenten terug tot februari 2018, voor die van AZ Turnhout tot 1 mei 2018. Nieuwe gevalideerde documenten zullen na een week toegankelijk zijn voor de patiënt." Het netwerk Nexuzhealth is ontstaan vanuit het UZ Leuven. "Dat wil zeggen dat patiënten die een login aanmaken op www.mynexuzhealth.be meteen toegang hebben tot hun documenten uit de verschillende ziekenhuizen binnen dat netwerk", aldus Jo Leysen van AZ Turnhout. (VTT)