Meer dan duizend mensen op herdenkingsbenefiet Siebe

Foto Maria De La Cruz

Aan het oude zwembad in Noorderwijk vond zaterdag de herdenkingsbenefiet voor Siebe Van Reusel plaats. De negen maanden oude baby stierf drie weken geleden aan de marmerbeenziekte. Hierdoor komen de zenuwen klem te zitten door overmatige botvorming. Wat normaal een benefiet moest worden voor de kleine Siebe werd een herdenking. Na een eerdere beenmergtransplantatie zag het er aanvankelijk goed uit, maar complicaties beslisten er anders over. Toch wilden zijn ouders de benefiet laten doorgaan. "Er kwamen 1050 mensen eten. Het was op sommige momenten een ware overrompeling. Gelukkig konden we de dag zelf nog voorraad bijhalen en heeft iedereen kunnen eten. Hoeveel het heeft opgebracht weten we pas donderdag als we de rekening maken", vertelt Louis Ceuppens, de voorzitter van het benefietcomité. De opbrengst gaat voor een groot deel naar het wetenschappelijk onderzoek naar de marmerbeenziekte. Een ander deel gaat naar de kinderafdeling van het UZ in Gent en naar de ouders van Siebe om de financiële last van de laatste tijd wat te verzachten.


(CVB)