Liberale Vrouwen niet meer welkom op kerstmarkt

ORGANISATOR TOERISME HERENTALS WIL VECHTPARTIJEN DIT JAAR VERMIJDEN

Toen was het nog gezellig: Annita Maes sloeg vorig jaar op de kerstmarkt nog een praatje met Paul Snoeys.
Foto Maria de la Cruz Toen was het nog gezellig: Annita Maes sloeg vorig jaar op de kerstmarkt nog een praatje met Paul Snoeys.
De avondmarkt van 'Kerst-in-Thals' zal het dit jaar zonder het kraampje van 'Liberale Vrouwen Herentals' moeten stellen. De vereniging pikt het niet dat ze verantwoordelijk wordt geacht voor de overlast en vechtpartijen die er vorig jaar plaatsvonden. "We hebben geen zin om alle problemen op ons afgeschoven te krijgen", zegt voorzitster Annita Maes.

De avondmarkt die dienst doet als afsluiter van 'Kerst-in-Thals' vond vorig jaar plaats op 13 december. Tijdens en na het evenement waren er enkele schermutselingen en vechtpartijen waarbij zelfs een agent gewond raakte en een week arbeidsongeschikt was. Acht maanden na de bewuste avond kreeg de voorzitster van Liberale Vrouwen Herentals plots een brief. Daarin deelt Toerisme Herentals mee dat de vereniging een aantal afspraken naast zich neer zou hebben gelegd, hetgeen 'meer dan waarschijnlijk' aan de basis lag van de incidenten. "Tijdens het verloop van de avondmarkt en ook na de officiële afsluiting ervan, hebben we vastgesteld dat vrijwilligers die actief waren bij de uitbating van de stand van uw vereniging herhaaldelijk en op flagrante wijze in overtreding waren met meerdere bepalingen van het reglement", staat te lezen in de brief. "Alhoewel een direct oorzakelijk verband moeilijk aantoonbaar is, heeft dit gebrek aan een correcte opvolging van de richtlijnen meer dan waarschijnlijk mede aan de basis gelegen van de incidenten die zich tijdens en na de avondmarkt hebben voorgedaan."

Maatregelenplan

Toerisme Herentals schrijft voorts in de brief dat Liberale Vrouwen Herentals een 'maatregelenplan' moeten opstellen om nieuwe problemen te voorkomen. "Dit maatregelenplan moet voldoende detail bevatten om ons toe te laten het effect ervan te kunnen evalueren. Indien uw vereniging niet of onvoldoende adequaat reageert op dit verzoek, zal de deelname van uw vereniging aan de volgende editie geweigerd worden", aldus Toerisme Herentals in de brief.


De brief is in het verkeerde keelgat geschoten bij Annita Maes, voorzitster van Liberale Vrouwen Herentals. Wekenlange briefwisseling tussen beide partijen bracht geen oplossing. Sinds enkele dagen is duidelijk dat de Liberale Vrouwen uit Herentals dit jaar geen kraampje zullen uitbaten. "Het is totaal ongepast om pas in augustus met die beschuldigingen naar ons te komen. De acht maanden voordien zijn we er nooit over aangesproken", zegt Annita Maes. "De beschuldiging slaat ook op niets. Wij hadden een populair kraam waar ook veel jongeren naar afzakten. Maar wij hebben die dag helemaal geen fouten gemaakt met onze vereniging. De vechtpartijen zijn pas ontstaan toen wij al in ons bed lagen. Wij voldeden aan alle gevraagde maatregelen. Het is dus onmogelijk voor ons om bijkomende maatregelen voor te leggen."


Volgens Toerisme Herentals hebben de Liberale Vrouwen drank verkocht in niet-standaard hoeveelheden. Ze zouden ook na 22 uur nog drank hebben verkocht, en een opmerking om daar mee te stoppen zouden ze hebben genegeerd. Schepen voor Toerisme Ingrid Ryken (CD&V) benadrukt dat de Liberale Vrouwen zich niet geviseerd moeten voelen. Alle verenigingen zijn gelijk behandeld. "De reglementen zijn opgesteld door de vzw Toerisme Herentals. Eén van de regels is dat de drank niet in glazen mag worden geschonken. Dat is één van de afspraken waar de Liberale Vrouwen zich niet hebben gehouden, maar er zijn nog meer aantoonbare inbreuken. Meerdere verenigingen hebben een brief gekregen. Iedereen is over dezelfde kam geschoren. Maar die andere verenigingen zijn wel rond de tafel gaan zitten met de vzw Toerisme Herentals om te bespreken hoe het opgelost kan worden."


De Liberale Vrouwen weigeren een extra maatregelenplan op te stellen. In de plaats daarvan liet Annita Maes aan Toerisme Herentals weten dat haar vereniging dit jaar geen kraam zal uitbaten. "Als we opnieuw een kraam zouden uitbaten, zouden we sowieso opnieuw verwijten krijgen als er iets zou gebeuren. Alle problemen zouden opnieuw op ons worden afgeschoven. Daar hebben we geen zin in. We willen niet de hele tijd maagpijn hebben uit vrees dat er iets zou gebeuren."

Unco Jerry

Door hun afwezigheid op de avondmarkt loopt de vereniging vele honderden euro's mis. "Dat zal gevolgen hebben op onze werking. Maar niet alleen wij dragen hier de gevolgen van. Met ons kraam steunen we normaal ook dierenasiel Unco Jerry. Vorig jaar konden we 300 euro schenken. Ook zij worden nu de dupe", besluit Maes.