In winter en zomer voortaan slechts één pop-up bar per deelgemeente toegelaten

In Herentals is onder meer Baobab Beach Club gevestigd.
Baobab Beach Club In Herentals is onder meer Baobab Beach Club gevestigd.
Het Herentalse stadsbestuur heeft een nieuw kader rond het opstarten van pop-ups opgesteld. Wegens mogelijke overlast voor omwonenden, zal er voortaan per deelgemeente slechts één pop-up muziekbar in de zomer en in de winter toegelaten worden.

Met het nieuw kader wil de stad het evenwicht bewaren tussen beleving en leefbaarheid. Pop-ups moeten ook een meerwaarde zijn voor de stad, door bijvoorbeeld het merk Herentals te promoten of diensten en producten af te nemen van lokale handelaars. Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten pop-ups: een horecazaak, een winkel of een muziekbar. Voor elke soort pop-up gelden andere regels.

Mogelijke hinder

Zo zal het aantal pop-up muziekbars voortaan beperkt worden tot één per deelgemeente. “Pop-up muziekbars moeten een afwijking van de geluidsnorm aanvragen. Deze bars zorgen mogelijk voor hinder bij buurtbewoners. Daarom zal de stad voortaan in de zomer en in de winter slechts één pop-up muziekbar per deelgemeente toelaten”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

De muziekbars moeten ook een professionele geluidstudie laten uitvoeren, waaruit blijkt dat de overlast voor de buurt beperkt is. Daarnaast moet de organisator het geluid permanent registreren. Aanvragen voor een pop-up muziekbar in de zomer kunnen tot 9 februari ingediend worden.

Aanvraag twee maanden op voorhand

Voor pop-up horecazaken of winkels is het nieuw kader minder ingrijpend. “De stad heeft geen bevoegdheid om hen te weigeren, als ze in orde zijn op het vlak van veiligheid en vergunningen”, vervolgt burgemeester Van Olmen. “Ze moeten wel hun aanvraag twee maanden voor de opening van de pop-up doen. Startende ondernemers die zelf nog geen winkelpand durven of kunnen huren of kopen, maar toch een winkel willen uitproberen, kunnen hun eerste stappen zetten in Upstores City, de opvolger van het Zandpand in de Bovenrij.”