Grote Markt van Herentals wordt autovrij

Schepencollege presenteert plannen voor komende zes jaar

De Grote Markt zal parkeervrij gemaakt worden.
Vanderveken De Grote Markt zal parkeervrij gemaakt worden.
Het schepencollege van Herentals heeft haar plannen voor de komende zes jaar uit de doeken gedaan. Het bestuursakkoord omvat onder meer een autovrije Grote Markt, opgewaardeerde dorpspleinen en meer verkeersveiligheid.

De Herentalse bestuursploeg van CD&V en N-VA gaat er prat op dat het bestuursakkoord er eentje is voor alle burgers. “Het is er een met, van en voor ons allemaal, want iedereen kreeg de kans om mee te denken”, aldus burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). De meerderheidspartijen polsten naar de mening van de burger via meedenkavonden en een onlineplatform. Daaruit bleek dat de burger wil dat er prioriteit wordt gegeven aan de herinrichting van de Grote Markt, de dorpspleinen en verkeersveiligheid.

Sporthal Noorderwijk

Concreet wil de Herentalsenaar meer ruimte voor beleving, ontmoeting en groen op de Grote Markt en de dorpspleinen. “Voor dat in Noorderwijk moet er eerst een masterplan komen. De Noorderwijkenaar krijgt ook de beloofde nieuwe sporthal. In het kader van zolang mogelijk thuis blijven wonen zal het dienstencentrum Convent2 zijn dienstverlening naar Noorderwijk uitbreiden”, gaat Van Olmen verder. “Het dorsplein in Morkhoven ligt klaar om als dorpsparel aangelegd te worden. Tevens zullen we de bouw van serviceflats stimuleren en faciliteren.”

Groene stadsboulevard

De Grote Markt zal gefaseerd parkeervrij gemaakt worden. Er zal immers verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van het binnengebied aan het Stadspark, met de creatie van een ruime ondergrondse parking en hedendaagse woningen aan het park. Die ondergrondse parking moet op termijn de parkeerplaatsen op de Grote Markt vervangen. In het kernwinkelgebied worden ook alternatieven voor de kasseien onderzocht en het bestuur wil van de as  Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan een groene stadsboulevard maken.

Schoolstraten

Op het vlak van verkeersveiligheid gaat de infrastructuur voor fietsers en voetgangers aan de Herenthoutseweg, Wiekevorstseweg/Molenstraat en Lierseweg aangepakt worden. “Ook moet het comfort van voet- en fietspaden in het centrum beter. Verder willen we het systeem van fietsstraten invoeren binnen een doordacht mobiliteitsplan. Ook het systeem van schoolstraten wordt verder uitgebouwd. Verder realiseren we ook veilige fietsroutes naar school.”

Wat de zorgvraag betreft, wil het bestuur vooral inzetten op thuiszorg. “Buurtzorgnetwerken, wijkwerking, sociale restaurants, uitbreiding van de ondersteuning van de mantelzorger en andere vrijwilligers zullen een concrete vertaling krijgen. Voor kinderarmoedebestrijding en de strijd tegen vereenzaming zullen we concrete initiatieven nemen. Gezien de veroudering van onze bevolking zullen we initiatieven nemen om acties uit het ouderenbeleidsplan uit te voeren.”

Jan Bertels, die met sp.a in de oppositie belandde en die zijn burgemeesterssjerp moest afgeven, heeft het bestuursakkoord met gemengde gevoelens gelezen. “Het is goed dat een deel van het succesvol beleid van de vorige legislaturen wordt voortgezet, maar in het akkoord worden heel vaak de woorden als ‘ambitie’, ‘kunnen’ en ‘misschien’ gebruikt. Het blijft een beetje vaag. Tot mijn verbazing zijn er ook enkele grote zaken die ontbreken. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van het kerkenplan. Ook heel bizar: er wordt bijna nergens gesproken over luchtkwaliteit, wat toch een hot topic is. Evenmin over de duurzaamheid van de stadsgebouwen, terwijl we daar een heel plan voor hebben. Qua personeelsbeleid staat er ook enkel dat er niet bespaard zal worden. Maar wat er gedaan zal worden om het personeel te houden is mij een raadsel. Ook over Herentals als dementievriendelijke gemeente, waarin we pionier waren, wordt met geen woord gerept.”




2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Karel Van Beeck

    Beter zou zijn: Verkeersvrij!

  • Francine Weckx

    Ik woon nog maar een half jaar in Herentals, maar ik ben superblij dat aan die kasseistraten iets gedaan word. En ik hoop boompjes op de grote markt... Met van die zit dorpels rond