Groen vraagt inventaris asbest

Asbest is kankerverwekkend en dat probleem is nog altijd de wereld niet uit. "Om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken zullen alle bestuursniveaus moeten samenwerken en initiatieven nemen. Dat moet gebeuren via sensibiliseren, inventariseren, betoelagen en verwijderen", luidt het bij Groen. Lieve Snauwaert, gemeenteraadslid Groen Herentals, vroeg daarom op de raad of er een inventaris gemaakt of opgevraagd kan worden van alle gebouwen, zowel openbare gebouwen als scholen.


"We hopen dat de stad zo in samenspraak met OVAM en IOK alle asbestproducten laat verwijderen en hiervoor ook budget vrijmaakt in de volgende legislatuur." Het antwoord van de stad was alvast positief. (MVBO)