Gezocht, en snel: nieuwe fuifzaal

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HERENTALS

Zaal 't Hof - stilletjesaan compleet verouderd - is vandaag de enige locatie waar de jeugd kan fuiven.
Vanderveken Zaal 't Hof - stilletjesaan compleet verouderd - is vandaag de enige locatie waar de jeugd kan fuiven.
De jeugd van Herentals kan momenteel alleen fuiven in 't Hof, maar die locatie is verouderd. Een nieuwe fuifzaal dringt zich op. Over de locatie zijn de verschillende partijen het niet eens, wel over het feit dat de nieuwe fuifzaal multifunctioneel moet zijn.

Jan Bertels (sp.a) gelooft dat 't Hof nog meer als fuiflocatie gebruikt kan worden zodra de kunstcampus op de Molenvest in gebruik wordt genomen. Omdat de toneelvereniging dan voortaan daar haar voorstellingen opvoert. "Maar een nieuwe, moderne fuifzaal moet kunnen, en binnen het toekomstige patrimoniumbeleid van de stad zijn er ook concrete mogelijkheden."


Voor Mien Van Olmen (CD&V) kan een ondergrondse fuifzaal gerealiseerd worden in het binnengebied van 't Schaliken. "In afwachting laten we de jongeren niet op hun honger zitten. We willen actief naar occasionele fuiflocaties zoeken. We stimuleren bedrijfsleiders om leegstaande bedrijfsruimten binnen de wettelijke mogelijkheden tijdelijk ter beschikking te stellen als fuiflocatie."


Ook N-VA wil een bijkomende polyvalente (fuif)zaal realiseren. "Bij wijze van overgangsmaatregel kan zaal 't Hof verder dienst doen als fuiflocatie. Hiervoor willen we op korte termijn een grondige renovatie doorvoeren die tegemoetkomt aan de noden van een moderne fuifzaal", zegt Yoleen Van Camp. "Waar de nieuwe fuifzaal kan komen? Wij denken aan leegstaande industriegebouwen (bijvoorbeeld de hallen van Cardoen), aan de terreinen van het Netepark, de oude Sefa-terreinen, de oude brandweerkazerne, Engels Kamp Wolfstee, enzovoort. Een grondige analyse van alle locaties is noodzakelijk waarbij de overlast voor de buurt geminimaliseerd wordt." Vlaams Belang wil een fuifzaal aan de rand van de stad realiseren. "Dit geeft veel minder geluidsoverlast voor de omwonenden en dan hoeft er ook geen sluitingsuur opgelegd te worden. Misschien is een leegstaand pand in de industriezone een oplossing", zegt Els Sterckx.


Voor de Stadslijst moet de fuifzaal wèl in het stadscentrum. "Een stad als Herentals, met een centrumfunctie, verdient een volwaardige fuif- en feestzaal in het stadscentrum. 't Hof moet plaats maken voor een moderne en praktisch ingerichte accommodatie, waarvan de architectuur aangepast is aan het straatbeeld en de uitstraling van het marktplein ten goede komt", zegt Bart Lamers.

Op t' Hof

Groen wil een nieuwe fuifzaal op de locatie van 't Hof. "Een fuifzaal die liefst ook voor andere zaken kan gebruikt worden zoals quizzen, eetdagen en toneel. De locatie kan volgens ons behouden blijven."


Voor Nathalie Van Sande (Open Vld HNM) zou de fuifzaal ideaal gezien redelijk dicht bij het centrum liggen, maar net erbuiten. "Zodat de jongeren een toplocatie hebben en er weinig overlast is." Voor Herentals Anders moeten een nieuwe fuifzaal moduleerbaar zijn zodat het ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. (JV