Gemeenteraadsverkiezingen na maandenlange procedureslag dan toch geldig verklaard

Illustratiebeeld.
Vanderveken Illustratiebeeld.
De kogel is door de kerk: de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn definitief geldig verklaard door de Raad van State. Daarmee komt er een einde aan een procedureslag die al ettelijke maanden aansleepte. De Raad van State oordeelde dat N-VA de kieswet wel heeft overtreden, maar dat dit de zetelverdeling van de kieslijsten niet heeft beïnvloed.

Oppositiepartijen Groen, Herentals-Anders, sp.a en Open Vld-HNM trokken in december naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat ze meenden dat er onregelmatigheden waren geslopen in de verkiezingsuitgaven van N-VA. Die raad sprak N-VA in januari vrij, waarop de vier partijen in beroep gingen bij de Raad van State. Hoewel de auditeur van de raad initieel het advies gaf om de klachten te verwerpen, oordeelde de Raad van State zelf dat verder onderzoek nodig was.

Zo werd vorige week schepen Pascal Van Nueten (N-VA) aan de tand gevoeld, omdat de oppositiepartijen meenden dat Van Nueten, uitbater van taverne Wolfstee, zijn zaak gebruikte om in de sperperiode verkiezingspropaganda te voeren. In het arrest van vrijdag 7 juni verwerpt de Raad van State enkele klachten, maar stelt het ook vast dat er verboden geschenken werden gegeven en er onregelmatigheden in de verkiezingsuitgaven zijn geslopen.

Voetbalclub

Zo gaf de Wolfstee aan voetbalclub SKS Herentals een fikse korting voor een eetdag op 8 oktober, waar ook nog eens kiesreclame voor Van Nueten te vinden was. De Raad oordeelt dat de sponsoractie bedoeld was als propaganda voor Van Nueten, maar concludeert dat dat niet de verkiezingsuitslag heeft beïnvloed omdat het geschenk enkel de voetbalclub ten goede kwam. De conclusie dat de uitslag niet beïnvloed werd gold ook voor alle andere klachten, waarop de Raad van State het beroep van de oppositiepartijen verwierp. Zo is de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober eindelijk geldig verklaard.

“Wij hebben van bij de start gezegd dat deze klachten enkel en alleen zijn ingediend uit rancune en om de N-VA te schaden. Wij zijn natuurlijk tevreden, maar allesbehalve verrast”, zegt N-VA-voorzitter Arnout De Cuyper. “De Raad van State had verschillende straffen kunnen uitspreken, gaande van een symbolische tik op de vingers, over boetes, het schorsen van mandatarissen en zelf het vervallen verklaren van mandaten. De feiten zijn dat de Raad geen enkele, maar dan ook geen enkele sanctie heeft opgelegd, zelfs geen tik op de vingers aan de N-VA of aan één van haar kandidaten.”

Wij zijn natuurlijk tevreden, maar allesbehalve verrast

Arnout De Cuyper (N-VA)

Volgens de oppositiepartijen ging het er iets anders aan toe en konden sancties niet opgelegd worden omdat die niet gevorderd werden. “N-VA is hier werkelijk door het oog van de naald gekropen. Enerzijds hebben ze geluk dat wij nooit persoonlijke sancties hebben gevraagd, omdat we wilden vermijden dat ze Pascal Van Nueten als zondebok zouden gebruiken”, reageert Groen-fractieleider Peter Verpoorten.

N-VA is hier werkelijk door het oog van de naald gekropen

Peter Verpoorten (Groen)

“En anderzijds hebben ze geluk dat het auditoraat nooit een ernstig onderzoek heeft gevoerd, zodat ze nooit gedwongen werden om hun beweringen te staven. De Raad van State heeft echter mijns inziens geoordeeld dat er genoeg tijd verstreken was en dat er geen verder onderzoek meer zou gevoerd worden. Ik ben heel blij met de manier waarop zij de zaak behandeld hebben, maar ze konden er inderdaad niet om heen dat het ondertussen natuurlijk al juni was en tijd om de bladzijde om te slaan.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.