Gemeenten in de clinch over Shopping Park

NU OOK SCHOENEN- OF KLEDINGZAAK WELKOM NA WIJZIGING VERGUNNING

Het Shopping Park in Olen.
Foto Vanderveken Het Shopping Park in Olen.
Herentals gaat juridische stappen ondernemen tegen een wijziging van de socio-economische vergunning van het Shopping Park in Olen. Door die wijziging kan nu een schoenen- of kledingzaak z'n intrek nemen in een leegstaande winkelruimte van 940 vierkante meter. Ook de stad Geel overweegt de beslissing aan te vechten.

Er is al maanden commotie over een mogelijke wijziging van de socio-economische vergunning, nadat tuincentrum Walter Van Gastel begin dit jaar de deuren sloot. Voor het leegstaand pand zijn wel wat geïnteresseerden, maar tot voor kort beschikte het Shopping Park over een beperkte vergunning. Enkel winkels met een aanbod in onder meer vrije tijd, media of elektronica, decoratie, wonen en tuinartikelen, mochten vergund worden. Kledingwinkels konden dus geen vergunning aanvragen voor de leegstaande winkkeloppervlakte. Maar donderdag besliste Olen om toch een wijziging toe te laten tot groot ongenoegen van de omliggende steden. "Deze beslissing gaat in tegen de Vlaamse beleidslijnen voor detailhandel. Door schoenen en kleding toe te laten op het Shopping Park, komt onze handelskern nog meer onder druk te staan", reageert burgemeester Jan Bertels van Herentals. "Die detailhandel hoort thuis in de stad, waarmee we ook jaarlijks heel wat shoppers trekken. Maar diezelfde shoppers trekken straks misschien naar Olen."

Teleurgesteld

Ook Geel is enorm teleurgesteld in de beslissing van Olen. "Als ze dat toelaten, is het hek van de dam. Het begint bij één winkel en over enkele jaren zitten er op het Shopping Park ongetwijfeld verschillende schoenen- en kledingzaken", vreest economieschepen Pieter Verhesen van Geel. "Onze handelaars in het centrum van Geel gaan daar ongetwijfeld de nadelen van ondervinden."

Eénmalig

In Olen kennen ze het standpunt van hun buren al langer, maar ze blijven bij hun beslissing. Het gaat overigens om een éénmalige wijziging van de socio-economische vergunning. "In de tijd dat het nog Van De Ven was, heeft hier altijd schoenen en kleding gezeten", verdedigt burgemeester Seppe Bouquillon van Olen. "Wij hebben verder een aantal voorwaarden aan onze beslissing gekoppeld. Zo mag het pand niet opgedeeld worden in kleinere winkels, juist om concurrentie met de stedelijke detailhandel te voorkomen. En het gaat om een éénmalige wijziging, een volgende aanvraag voor schoenen of kleding gaan we niet toestaan. Ten derde mogen het ook geen winkels uit Herentals of Geel zijn, die hier hun intrek zullen nemen."


Voorlopig is nog niet bekend welke zaken interesse hebben in de winkeloppervlakte en wanneer die zich dan eventueel vestigen. Zeker is wel dat Herentals juridische stappen plant tegen de Olense beslissing. "De verschillende beroepsmogelijkheden worden momenteel onderzocht", klinkt het in Herentals. Geel heeft laten weten dat ze zich zal aansluiten als die beroepsprocedure er komt.