Fietspunten blijven bestaan, mét extra dienstverlening

De Fietspunten in de Kempen blijven bestaan. Vorig jaar maakte NMBS bekend dat onder meer de Fietspunten aan de stations van Mol, Geel en Turnhout zouden verdwijnen. Maar met steun van de provincie en gemeentebesturen kunnen ze toch een doorstart maken.

Vorig jaar maakte de NMBS bekend dat eind december de Fietspunten zouden verdwijnen in stations waar te weinig reizigers opstapten. Dat zorgde voor heel wat onrust, zowel bij pendelaars als bij de medewerkers die er via sociale tewerkstelling aan de slag zijn. "Zoals dat vaak gebeurt bij een bovenlokaal probleem is de provincie met de betrokken lokale besturen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken", vertelt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens. "Er is toen besloten dat de lokale besturen een extra financiële inspanning zouden leveren om de Fietspunten open te houden. Tegelijkertijd zou de provincie Antwerpen een coördinator aanstellen om een businessplan op te stellen zodat ze een duurzame doorstart zouden kunnen maken."


Dat businessplan is nu klaar en door de betrokken besturen en de uitbaters van de Fietspunten goedgekeurd. "We zijn niet alleen voor het behoud gegaan, maar ook voor de opwaardering van de Fietspunten", vervolgt gedeputeerde Bellens. "Er komt meer dienstverlening, niet alleen in de stationsomgeving. Zo heeft de deputatie van de provincie Antwerpen pas beslist om 95.000 euro te investeren in extra service zoals mobiel fietsherstel en wordt de rendabiliteit van nieuwe initiatieven, zoals een pop-up fietsenstalling, onderzocht." (JVN)