Extra gemeenteraad over mogelijke komst van drie windmolens in Plassendonk

Illustratiebeeld.
BELGA Illustratiebeeld.
De gemeenteraad van Herentals komt komende donderdag opnieuw bijeen om te debatteren over de vergunningsaanvraag van Engie om in Plassendonk drie windmolens te bouwen. De extra gemeenteraad komt er onder impuls van oppositieraadslid Jan Bertels (sp.a), die wil dat er een nieuw advies geformuleerd wordt.

Eind 2017 vroeg Engie een omgevingsvergunning aan voor drie windturbines ten zuiden van de E313 in Plassendonk in Noorderwijk (Herentals). Die aanvraag werd door de deputatie van de provincie Antwerpen in de zomer van 2018 echter afgewezen en in de beroepsprocedure verleende de Vlaamse overheid eveneens geen vergunning. Engie ging nadien in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, dat onlangs heeft besloten dat de Vlaamse overheid de weigering van de vergunning beter moet motiveren.

Advies

Onder impuls van oppositieraadslid Jan Bertels (sp.a) werd het minimum van een derde van de raadsleden behaald om de extra gemeenteraad bijeen te roepen over het windmolendossier. Het stadsbestuur gaf eerder al een ongunstig advies door aan de Vlaamse overheid en is van plan om dat opnieuw te doen, maar volgens Bertels is een nieuw onderbouwd advies aan de orde zodat de Vlaamse overheid de weigering beter kan motiveren.