Eerst auto's tellen, daarna heraanleg Daemsstraat

Het stadsbestuur van Herentals wil in 2016 de riolering in een deel van de Servaas Daemsstraat, de Brouwerijstraat, Woud en een deel van Mussenblok vernieuwen. Daarom vinden verkeerstellingen plaats.


Voor die werken stelde de stad ondertussen al het studiebureau Antea Group aan. Samen met het studiebureau bekijkt de stad ook het volledige straatbeeld. Een betere leefbaarheid voor de omgeving is het uitgangspunt. Op basis vanhet STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, daarna openbaar vervoer en vervolgens personenwagens) wil de stad in de betrokken straten bredere voetpaden en veiligere fietspaden aanleggen. Belangrijk is een oplossing voor het fileprobleem aan de kruispunten van de Servaas Daemsstraat met de Ring en met de Herenthoutseweg. De stad zal daarom deze maand een aantal verkeersmetingen laten uitvoeren.


In september stappen de stad Herentals en het studiebureau een eerste keer naar de buurtbewoners met de resultaten en een aantal voorstellen voor de heraanleg. (JOBG)